Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Skönlitteratur

Sinuhes prästinvigning


 

   - Har Ammon sitt löfte likmätigt uppenbarat sig för er? frågade prästen och rapade medan han såg på oss med flackande blick. Vi sneglade på varandra och tvekade. Slutligen sade Mose trevande:
- Han uppenbarade sig sitt löfte likmätigt.
En efter en sade mina kamrater:
- Han uppenbarade sig.
Och sist sade Ahmose andäktigt med stadig röst:
- Förvisso uppenbarade han sig.
Han såg prästen rakt i ögonen men jag sade intet och det var som om en näve hade kramat mitt hjärta, ty det som mina kamrater sade syntes mig vara hädelse.
Metufer sade fräckt:
- Även jag har vakat och bett för att bli värdig invigningen, ty nästa natt har jag annat att göra än att dväljas här. Också för mig uppenbarade sig Ammon, såsom prästen kan intyga, och hans gestalt var lik en stor vinkrukas och han talade till mig mångahanda heliga ting, vilka det inte anstår mig att upprepa för er, men hans ord var mig ljuvliga som vin i min mun, så att jag törstade efter att höra mer ända till morgongryningen.
Då tog Mose mod till sig och sade:
- För mig uppenbarade han sig i skepnad av sin son Horus, satte sig som en falk på min axel och sade: "Var välsignad, Mose, din familj vare välsignad, ditt verk vare välsignat, på det att du en gång må sitta i ett hus med två portar och befalla över talrika tjänare." Så sade han.
Också de övriga skyndade sig nu att berätta vad Ammon hade sagt dem, och de talade med iver och flera på en gång och prästen lyssnade skrattande och nickande. Jag vet inte om de berättade drömmar de haft eller om de ljög. Jag vet blott att jag stod ensam och övergiven och intet sade.
Slutligen vände sig prästen till mig, rynkade sina rakade ögonbryn och sade strängt:
- Och du, Sinuhe, är du inte värdig att invigas? Har inte den himmelske Ammon uppenbarat sig för dig i någon skepnad? Har du inte ens sett honom som en liten mus, ty i otaliga gestalter kan han uppenbara sig?
Mitt inträde i Livets hus stod på spel, därför samlade jag mod och sade:
- I morgongryningen såg jag den heliga förlåten röra sig, men annat har jag inte sett och Ammon har inte talat till mig.

Mika Waltari: Sinuhe, egyptiern (finska originalet 1945)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/citatsinuhe.html
Datum: 2021 04 15 - Uppdaterad: 2009 01 8
Cookieinfo
Made with a Mac