Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Skönlitteratur

Gråambra


 
     Nu är denna gråambra ett mycket egendomligt ämne och så värdefullt som handelsvara, att år 1791 en viss i Nantucket född kapten Coffin inför det engelska underhusets skrank fick redogöra för denna sak. Ty på den tiden och i själva verket fram till ett relativt sent datum var gråambrans exakta ursprung liksom den vanliga ambrans ett problem för de lärda. Det är stor skillnad på gråambran och den vanliga ambran eller bärnstenen, ty ehuru ambra stundom anträffas vid havskusterna grävs den också upp ur marken på vissa ställen långt inne i landet, varemot gråambra aldrig anträffas annat än i havet. Den vanliga ambran är dessutom ett hårt, genomskinligt, sprött, luktlöst ämne som används till pipmunstycken, pärlor och prydnader, men gråambran är mjuk, vaxartad och så i hög grad doftrik och aromatisk att den i stor utsträckning används i parfymer, i rökelse, i dyrbara ljus, hårpuder och pomador. Turkarna brukar den vid matlagning och för den också med sig till Mecka för samma ändamål som viraken levereras till Sankt Peterskyrkan i Rom. En del vinhandlare tillsätter rödvinet några korn för att ge det en fylligare smak.
      Vem skulle väl kunna tro att så många fina damer och herrar fägnar sig åt en essens som anträffas i en sjuk vals ruskiga tarmar! Och ändå är det så. Somliga anser att gråambran är orsaken till, andra att den är verkan av någon sorts dyspepsi hos valen. Hur en sådan dyspepsi skulle kunna botas är svårt att säga, om man inte möjligen kunde ge valen tre eller fyra båtlaster Brandreths piller och sedan sätta sig själv i säkerhet, såsom arbetarna gör när de spränger klippor. (...)
      Att denna ofrögängliga, doftande gråambra anträffas mitt inne i sådana förgängligheter finner ni kanske märkvärdigt? Men kom då ihåg vad Paulus säger i brevet till korinterna om förgänglighet och oförgänglighet, om huru det som bliver sått i ringhet skall uppstå i härlighet. Och drag er också till minnes Paracelsus yttrande om vad det är som ger oss den bästa mysken. Glöm inte heller det egendomliga faktum, att av alla illaluktande ting är eau-de-colognen på de första stadierna av sin tillblivelse det allra värsta.

Herman Melville: Moby Dick, eller Den vita valen (amerikanska originalet 1851)


© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/citatmobydick.html
Datum: 2021 04 20 - Uppdaterad: 2009 01 8
Cookieinfo
Made with a Mac