Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Skönlitteratur

Birotteaus huvudolja


 
GULDMEDALJ VID UTSTÄLLNINGEN 1824
HUVUD-OLJA
PATENTERAT HÅRMEDEL
 

     Intet kosmetiskt medel kan få håret att växa, liksom heller intet kemiskt preparat kan färga det utan fara för intelligensens säte. Vetenskapen har nyligen kommit till visshet om, att håret är en död substans, och att den inte finns något sätt att förhindra dess avfallande eller förändring av färg. För att förekomma xerasi och flintskallighet, är det tillräckligt att skydda hårrötterna, som äro undandragna all yttre atmosfärisk inverkan, och att alltid låta huvudet bibehålla den värme, som är den naturligaste för det. H u v u d o l j a n, vars sammansättning är grundad på de av Vetenskapsakademien fastställda principerna, åstadkommer detta viktiga resultat, till vilket den gamla tidens folk, romarna, grekerna och de nordiska folken, vilka fäste ett stort avseende vid att ha ett vackert hår, höllo sig. De vetenskapliga efterforskningarna ha lett i bevis, att ädlingarna, som fordom utmärkte sig för sitt långa hår, icke använde något annat medel; men det förfaringssätt, som de använde, och som nu på nytt upptäckts av h u v u d o l j a n s skicklige uppfinnare, herr A. POPINOT, gick förlorat.
     Att bevara, i stället för att försöka att framkalla en omöjlig eller skadlig retning på huden, som innesluter hårrötterna, är således h u v u d o l j a n s bestämmelse. Och i själva verket hindrar denna olja, som motverkar mjäll och hudens fjällning, och sprider en behaglig doft och som genom de ämnen, varav den är sammansatt, och bland vilka hasselnötsessens ingår som huvudbeståndsdelen, varje inverkan av luften på huvudet och förekommer således huvudvärk, snuva och alla andra obehagliga hjärnåkommor, genom att bevara den inre temperaturen. På så sätt bli aldrig de håligheter, som innehålla de för hårväxten nödvändiga vätskorna, utsatta för vare sig för stark kyla eller för stark värme. Håret - denna härliga prydnad - på vilket såväl män som kvinnor sätta så stort värde, bibehåller således, hur gammal än den person blir, som använder h u v u d o l j a n, den glans, den finhet och det vackra utseende, som göra barnens huvuden så förtjusande.
     B r u k s a n v i s n i n g medföljer varje flaska och tjänar på samma gång till omslag.

 

 BRUKSANVISNING
    Det är fullkomligt gagnlöst att gnida in håret med olja; det är icke endast en löjlig fördom, utan även en mycket besvärlig vana, ty oljan lämnar alltid spår efter sig. Det är tillräckligt att var morgon doppa en liten svamp i oljan, att skilja håret åt med kammen och att genomdränka hårrötterna bena för bena, så att det lägger sig ett tunt lager av olja över huvudet, sedan man förut gjort rent huvudet med kam och borste.
     Denna olja försäljes i flaskor med uppfinnarens namnteckning i faksimile för att hindra alla efterapningar och till ett pris av tre francs hos A. POPINOT, rue des Cinq-Diamants, quartier des Lombards, Paris.
     Obs. - A. Popinot tillhandahåller allmänheten tillika med alla i handeln förekommande oljor, såsom pomeransessens, lavendelolja, mandelolja, kokosolja, kaffe-, ricinolja, m.m. m.m.

 

     - Ett prospekt, som redan vid första ordet slår ihjäl Macassar, sade Gaudissart, i det han steg upp med högtidlig min för att framsäga följande ord, som han skanderade med parlamentariska åtbörder:
- "Man - kan - icke - få håret - att - växa. Man - kan - icke - färga - det - utan - fara - !" Å, framgången är säker. Den moderna vetenskapen står i överensstämmelse med de gamla folkens vanor. Man kan komma lika bra överens med de gamla som med de unga. Man har att göra med en gubbe: "Å, min herre, de gama grekerna och romarna hade rätt och var inte så dumma som man vill göra dem till!". Man kommer till en ung man: "Min kära gosse, ännu en uppfinning, som man har att tacka vetenskapens framsteg för. Vad kan man icke vänta sig av ångan, telegrafen och allt annat!"

Honoré de Balzac: César Birotteau (franska originalet 1837)


© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/citathuvudolja.html
Datum: 2021 04 15 - Uppdaterad: 2009 01 8
Cookieinfo
Made with a Mac