Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Om Shenet   
About Shenet


Hur det hela började Shenet började 1997 med att 25 års anteckningar behövde struktureras. Arbetet pågår fortfarande och växer, med förhoppningen att det är till hjälp och inspiration för andra. Vi behöver ju inte alla göra om samma misstag.
Vem Shenet är Webmaster, tvåbarnsmor i Göteborg, har yrkesdrill som bibliotekarie, dokumentalist och informatör till bästa hjälp för informationsinhämtning och förmedling.
Vad Shenet är

• Målgruppen var från början "svenska slutkonsumenter" - vi kallas så. Idag används sidorna också som arbetsmaterial av tillverkare, återförsäljare, importörer, läkare, lärare och journalister.
• Hittills har 1.200 webbsidor publicerats om hudvårdens och dofternas botanik, medicin, farmakologi, kemi, historia och juridik. Arbetet blir naturligtvis aldrig "klart"; webbplatsen uppdateras dagligen.
Shenets ämne är "utvärtes medel" - i praktiken en svår avgränsning. Det vi applicerar på utsidan påverkar det inre och inte bara fysiskt utan också mentalt och psykiskt. Läketraditioner som örtmedicin, homeopati och aromaterapi utgår från just denna helhet utan att försöka skapa skarpa gränser mellan inre och yttre.  Beroende på utgångspunkt kan man alltså se effekter utöver de hudvårdande som mer eller mindre önskvärda spin-off-effekter eller som en självklar del av helheten.
Här finns information om råvaror och bruk från när och fjärran, förr och nu. En del råvaror och preparat är bra, en del dåliga, andra löjliga, några farliga. Många recept finns med för att åskådliggöra förändringar genom tiderna till det bättre eller sämre. Publicering av dem innebär inget "godkännande" - något sådant varken kan eller vill Shenet ge. Inte heller är informationen avsedd att ersätta professionell hjälp på något yrkesområde.

Vad Shenet inte är • Shenet är inte ett stort företag utan en privatperson som arbetar obetalt. Så alla ni som vill tacka för det bästa ni sett - skicka ett ekonomiskt bidrag (men fortsätt gärna med de uppmuntrande breven).
• Shenet är inte förespråkare för någon aktör i branschen. Skvallra gärna, men ställ inte Shenet till ansvar för branschens fel och brister.
• Shenet är inte gratiskonsult åt företag. Webmaster har ingen möjlighet att effektuera beställningar på informationsinhämtning.
• Shenet är inte lockmedel för någon egen försäljning. Webmaster säljer inga råvaror, ingen kosmetika, inga böcker.
• Shenet är inte släkt med det senare bildade IT-nätverket Shenet AB i Stockholm. Webmaster bara får och kastar deras post.
Shenet som källa Länka: Gör som Länkskafferiet, Resurscentrum för Kemi i skolan, Karolinska Institutet och Nationalencyklopedin - tipsa andra om Shenet genom att länka.
Citera korrekt: Shenet: www.shenet.se/plus-exakt-sida.html samt år-månad-dag för inhämtad sida.
Lärare gör klokt i att söka av Shenet efter textsträngar i uppsatser och examensarbeten.
Hänvisa gärna kunder, elever och patienter till Shenet och använd texterna som studie- och arbetsmaterial. Ytterligt få har givits tillstånd att publicera någon av Shenets texter på papper eller elektroniskt.
Annonser på Shenet Shenet köper inte reklamplats och byter inte heller länkar med andra webplatser. För annonsering på Shenet, slut avtal med
Tradedoubler "Annonsörer".
Google ads "Google Adwords".
Stöd till Shenet

Shenet finansieras av webmaster. Hjälp gärna till. Hur tomt skulle det inte bli utan?
Bidra med pengar genom PayPal via länken nedan. Shenets webmaster tackar för beröm men behöver lika mycket kredit som credit.
Gynna annonsörerna genom att gå till annonsörernas hemsidor via Shenet och sedan näthandla hos dem.
Bidra med material - fackböcker, rapporter, gratisprenumerationer, databasaccess. Läsarna kan vara lugna för att inga givare kan ställa villkor om det redaktionella innehållet.
Tipsa - om experiment du gjort, böcker du läst, webbplatser du sett.
Prata om saken Shenet Forum.


Kontakter: WebmasterJuridiskt ombud

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/about.html
Datum: 2022 01 18 - Uppdaterad: 2010 05 7
Cookieinfo
Made with a Mac