Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Rumsdofter - Parfym

Luktsalt


Synonymer  Luktsalt, ammoniakalisk parfym, parfymerad ammoniak, ättiksur parfym
• Engelskt: Engelskt luktsalt, Prestonsalt, Prestons salt
• Franskt: Eau de Luce, åderlys, stinkspiritus
Farmakopénamn Olfactorium (pluralform: Olfactoria)
• Engelskt: Olfactorium anglicum
• Franskt: Spiritus salis ammoniaci succinatus, Alkali ammoniacum succinatum, Ammoniacum succinatum, Liquor ammoniaci succinatus
Engelska namn Perfumed ammonia
• Engelskt: Preston salt, smelling salt, white smelling salt, inexaustible salt, smelling salt, smellings salt
Andra namn Romanska språk
Sel révulsif, sal volatile, sel de vinaigre (franska)
• Engelskt: Sel de Preston (franska)
• Franskt: Eau de Luce (franska)
Andra språk
Riechsalz (tyska)

Tradition Detta är de starkt luktande pulver och vätskor som man förr stack under näsan på dånande damer och boxare och damer som var hysteriska. Hysteri, "den vanligaste sjukdomen efter feber" enligt en 1600-talsläkare, var en diagnos som gavs europeiska kvinnor under 16-1900-tal och väl bäst översätts sexualitet, som kvinnor sades sakna, eller borde sakna. Till de snällare botemedlen, använt av bl. a. Freud i början av hans karriär, hörde maskiner och massage som framkallade hysterisk paroxysm, d.v.s. orgasm.
Luktsalt (ordet dyker upp i svenskan 1777) kunde köpas i Sverige fram till mitten av 1900-talet. Två typer fanns, engelskt och franskt.
Engelskt
Billigast att tillverka men dyrast i inköp för kunden var Prestonsalt som var pulver eller kulor i utsirade flaskor. De som såldes i enklare ogenomskinliga flaskor kallades kort och gott smelling salt.
Franskt
Eau de Luce med stinkande bärnstensolja uppfanns av en fransk apotekare och hade länge högt anseende som motgift mot ormbett. 1946 berättas att det "används ännu någon gång mot insektstyng och brukas stundom av kyrkobesökande bondkvinnor mot sömnens frestelser".
Farmakopéerna
Eau de Luce togs upp i den första svenska farmakopén (1775) och blev kvar t.o.m. sjätte upplagan (1845).
Framställning Pulver och/eller vätska blandas. Mest omtanke och arbete krävde valet av flaska eftersom den hanterades mycket och i sällskap och hade känsligt innehåll: Den måste vara vidhalsad (så att lukten snabbt kan gå ut), med vadd i flaskhalsen (så att lukten inte förfars för snabbt), med vaxad kork som sitter ordentligt (så att den inte läcker), av kraftigt glas (stänger ute handens värme, går inte sönder), mer eller mindre genomskinlig (med hänsyn till innehållets utseende) och dekorerad (för att leva upp till sin prisnivå).
Beskrivning Flaskor med fuktiga kristaller, kulor, pulver, svamp eller vadd.
Löslighet pH och inkompatibiliteter
• Luktsalterna är antingen starkt alkaliska eller starkt ättiksyrade. De två typerna bör inte blandas.
Innehåll Ammoniakalisk / ättiksyrad parfym
• Alkalisk vätska: Ammoniak.
• Sur vätska: Koncentrerad ättiksyra.
Eteriska oljor med kraftig toppnot - enbär, eukalyptus, kryddnejlika, neroli, pepparmynta, rosmarin, salvia, eller kamfer. Lavendel och bergamott ansågs bäst, i alla fall till engelskt luktsalt.
Fyllning
Ammoniakalisk / ättiksyrad parfym hälls på något stinkande eller neutralt pulver:
• Stinkande: Hjorthornssalt; i Prestonsalt enbart, i enklare lukstalt utspätt med halva mängden neutral fyllning.
• Neutral fyllning: badsvamp, vadd, asbest, bränd marmor i pulver eller bitar, smulad pimpsten, lera, "olösliga kristallsalter" som kaliumsulfat (vanlig alun) eller kulor av kaliumnitrat (kalisalpeter).
Övrigt
• Ammoniakutvecklande salter (se ammoniak): ammoniumklorid (salmiak), ammoniumkarbonat = hjorthornssalt, tillsattes ofta i vanligt luktsalt, vitt luktsalt.
• Något alkaliskt pulver: kaliumhydroxid, pottaska, släckt kalk (se kalciumkarbonat), tillsattes ofta i Prestonsalt.
• Bärnstensolja ingick i franska eau deLuce.
Varianter Rumsdofter är startsida till t. ex:
Rökelsepapper - förr till astmarökelse.
Förkylningsångbad att andas in.
Hållbarhet Flaskan måste vara helt tillsluten (korkarna doppades i vax), om inte annat så för att ammoniaklösningarna ger fläckar. Bäst håller badsvamp kvar fukt och lukt (2-3 månader), därav namnet inexaustible = outtömligt salt. Överst i flaskhalsen lades en propp av vadd eller bomull som stopp för pulver och ångor.

Parfym Användning
Detta är uppfriskande parfymer in extremis. Både ammoniak och ättiksyra verkar kraftfullt stimulerande på medvetandet, inte bara damers. De sätts fortfarande under näsan på uträknade boxare.
Flera av de eteriska oljorna (lavendel, neroli, pepparmynta, rosmarin, salvia) är i sig kraftigt uppiggande och används idag - åtminstone av aromaterapeuter - som luktsalt. Se under rumsdofter för arbetsrummet om fler uppiggande oljor.

Recept

Recept I
(outtömligt salt)
• Fyllning: Asbest eller badsvamp
• Flytande ammoniak - 568 ml
Rosmarinolja - 3,88 gram
Lavendelolja - 3,88 gram
Bergamottolja - 1,95 gram
Kryddnejlikolja - 1,94 gram
Blandas ihop under kraftig omrörning i stark och ordentligt tilltäppt flaska. Hälls på luktflaskor tillsammans med något uppsugande material som asbest eller (bäst) bitar av tvättad och torkad badsvamp, precis så mycket att materialet suger upp vätskan.
(Källa: Piesse 1857)
Recept II
(eau de Luce)
• Flytande ammoniak - 56,6 gram
Bensoetinktur eller Perubalsam - 28,3 gram
Lavendelolja - 10 droppar
• Bärnstensolja - 5 droppar
Blandas. Silas eventullt genom bomull men får inte filtreras eftersom det ska förbli mjölkvitt.
(Källa: Piesse 1857)
Recept III
(sel de vinaigre)
• Fyllning: Kristaller av vanlig alun
• Koncentrerad ättiksyra - 30 gram
Rosenolja - 2 gram
Ättiksyra och rosenolja skakas ihop ordentligt. 12-16 gram av blandningen hälls i en luktflaska som fyllts med alunkristaller.
(Källa: Piesse 1857)
Recept IV
(Prestonsalt)
• Kubikcentimeterstora bitar av hjorthornssalt (se ammoniak)
• Solutio Ammoniaci concentrata (koncentrerad lösning av ammoniak, omkring 25 %) - 50 gram
• Aetheroleum Bergamo (eterisk bergamottolja) - 20 droppar
• Aetheroleum Citronellae (eterisk citronellaolja) - 15 droppar
• Aetheroleum Cassiae (eterisk kassiakanelolja) - 15 droppar
• Aetheroleum Caryophylli (eterisk kryddnejlikolja) - 15 droppar
• Aetheroleum Rosmarini (eterisk rosmarinolja) - 10 droppar
• Aetheroleum Neroli (eterisk neroliolja)- 5 droppar
Hjorthornssalt fuktas med litet av ovanstående blandning. Smellings salt består av ungefär lika delar hjorthornssalt och bränd marmor i små bitar, parfymerade med ovanstående blandning. Olfactorium anglicum = Sel de Preston, Prestons salt, engelskt luktsalt.
(Källa: Pharmaca Composita 1896 efter Haber: Handbuck der Pharmaceutischen Praxis)
Recept V
(Prestonsalt)
• Ammoniumklorid = salmiak (se ammoniak) - 500 gram
• Torr släckt kalk (se kalciumkarbonat) - 500 gram
Bergamottolja - 30 gram
Geraniumolja - 10 gram
Nejlikolja - 1 gram
• Muskotblomolja (se muskotolja) - 1 gram
Salmiak och släckt kalk blandas varefter de eteriska oljorna tillsätts. Färdigt för användning.
(Källa: Hector 1903, Gaugin 1947)
Recept VI
(Prestonsalt)
Kaliumkarbonat - 500 gram
• Ammoniumklorid = salmiak (se ammoniak) - 450 gram
• Ammoniumkarbonat = hjorthornssalt (se ammoniak) - 105 gram
Kamfer - 35 gram
Nejlikolja - 5 gram
Bergamottolja - 5 gram
Blandas. Prestonsalt färdigt för användning.
(Källa: Hector 1903, Gaugin 1947)
Recept VII
(luktsalt)
• Ammoniumkarbonat = hjorthornssalt (se ammoniak) - 70-80 % vikt
• Koncentrerad ammoniak - 30-20 %
Parfym efter behag, t. ex. blandningen:
Bergamottolja - 2 gram
Rosenolja - 1 gram
Kumarin - 50 mg
Mysk - 10 mg
Orangeblomolja - 5 droppar
Ylang-ylangolja - 2 droppar
Nejlikolja - 1 droppe
Violrotsolja - 1 droppe
Saltblandning som av sig själv utvecklar ammoniak. Hjorthornssaltet överhälles med ammoniak. Det hela får stå några dagar i slutet kärl i svalt rum. Den därunder bildade saltmassan pulveriseras och parfymeras.
(Källa: Hector 1903 efter Dieterich, Gaugin 1947)
Recept VIII
(luktsalt)
• Fyllning: Asbesttrådar, pimpstensstycken, vadd eller svamp
Ammoniak (25 %) - 1 kilo
Lavendelolja - 3 gram
Rosmarinolja - 3 gram
Nejlikolja - 1-1,5 gram
Bergamottolja - 1,5 gram
• Muskotblomolja (se muskotolja) - 1-1,5 gram
Fyllningen doppas i blandningen och fylls sedan på flaskor och övertäcks med vadd.
(Källa: Hector 1903, Gaugin 1947)
Recept IX
(stinkspiritus)
Kaustik ammoniak - 96 delar
• Koncentrerad sprit (90-91 %) - 24 delar
• Renad vidbränd bärnstensolja - 1 del
Bärnstensoljan löses i spriten. Ammoniak tillsätts.
(Källa: Nordisk Familjebok uppl. 2, del 26 1917)
Recept X
(luktsalt)
• Pulveriserad kaustisk kali - 1 del
• Pulveriserad salmiak (se ammoniak) - 1 del
Förvaras i glasburk.
(Källa: Wenström 1938)
Recept XI
(Prestonsalt)
• Ammoniumklorid = salmiak (se ammoniak) - 70 % vikt
• Släckt kalk (se kalciumkarbonat) - 30 %
• Parfym - efter behag
Saltblandning som av sig själv utvecklar ammoniak.
(Källa: Gaugin 1947)
Recept XII
(Prestonsalt)
• Ammoniumklorid = salmiak (se ammoniak) - 60 % vikt
Kaliumkarbonat - 40 %
• Parfym - efter behag
Saltblandning som av sig själv utvecklar ammoniak.
(Källa: Gaugin 1947)
Recept XIII
(ammoniakalisk parfym)
Ammoniak (25 %) - 800 gram
Alkohol - 140 gram
Lavendelolja - 40 gram
Bergamottolja - 14 gram
Rosmarinolja - 5 gram
Myskextrakt (3 %) - 1 gram
Ammoniakalisk parfym för luktsalt.
(Källa: Gaugin 1947)
Recept XIV
(ammoniakalisk parfym)
Ammoniak (25 %) - 450 gram
Alkohol - 450 gram
Kamfer - 45 gram
• Mysktinktur - 45 gram
Bergamottolja - 15 gram
Lavendelolja - 12 gram
Citronolja - 6 gram
Isoeugenol - 3 gram
Ammoniakalisk parfym för luktsalt.
(Källa: Gaugin 1947)
Recept XV
(ättiksur parfym)
Isättika - 750 gram
Bergamottolja - 35 gram
Citronolja - 25 gram
Kochenill, fuksinrött eller naftolgrönt (ev.)
Ättiksur parfym för luktsalt.
(Källa: Gaugin 1947)
Recept XVI
(ättiksur parfym)
Isättika - 840 gram
Kamfer - 100 gram
Lavendelolja - 30 gram
Bergamottolja - 15 gram
Muskotnötolja - 5 gram
Kochenill, fuksinrött eller naftolgrönt (ev.)
Ättiksur parfym för luktsalt.
(Källa: Gaugin 1947)

Litteratur: Se t. ex. Englund (2003), Hector (1903), Gaugin (1947), Gentz och Lindgren (1918), Lindgren (1946), Meyer (1952), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Pharmacopoea Suecica I (1776), Piesse (1857), Riordan (2004).

 

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/recept/luktsalt.html
Datum: 2022 01 18 - Uppdaterad: 2007 09 16
Cookieinfo
Made with a Mac