Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Fasttvål

Fel på tvålen?


Det kan vara svårt att kallröra tvål vilket för entusiasterna är själva poängen. När det lyckas lyckas det ordentligt.

Fel på tvålmassan under vispning
Tvålmassan grynar sig Massan blir grynig under vispningen.
• Det har varit något fel på temperaturen eller så har massan vispats för lite eller med för många pauser. Värm massan försiktigt (max 50-60°) tills den är jämn. Fortsätt vispa under tiden. Växla mellan elvisp och handvisp några minuter i taget. Elvispen sätter fart på förtvålningen, handvispen ger massan ro att återfå sin verkliga konsistens så att man kan se när den verkligen börjar förtvålas och inte bara tjocknar av intensiv vispning.
Tvålmassan skär sig Massan liknar keso med klumpar av tvål eller fett omgivna av vätska.
• Vanligen temperaturfel: Massan har haft för hög temperatur (över 60°) eller har kylts av för snabbt under vispningen. Smält om vid max 50°. Kan ibland akuträddas om man helt enkelt elvispar och snabbt häller i form.
• Om detta inte hjälper kan man misstänka för mycket natriumhydroxid. Kasta.
• När stearinsyra eller kolofonium ingår skär sig massan alltid när luten sätts till. Fortsätt som vanligt.
Tvålmassan förtvålas inte • Massan har blivit för kall. Särskilt små satser svalnar snabbt särskilt i ett kallt rum och alla satser hinner svalna om man vispar långsamt med handvisp. Åtgärda genom att elvispa med kärlet satt på mycket låg spisvärme. Det kan också ställas in i svag ugnsvärme i visppauser, men pauser är riskabla. All värmning måste vara mycket försiktig; om massan når över 60° är risken stor att den skär sig och börjar den koka sker det garanterat.
• Byt från handvisp till elvisp för att ge förtvålningen en chans att hinna före avsvalningen - kraftig vispning snabbar på förtvålningsprocessen.
• Tvål på olivolja är alltid långsam, särskilt med högkvalitativ jungfruolja.
• Händer inget efter ett par timmars arbete är luten antagligen för svag p.g.a. för lite natriumhydroxid eller för mycket vatten. Pröva att tillsätta lite avsvalnad extra lut (ca 5 % av den ursprungliga mängden kaustiksoda löst i dubbelt så mycket vatten). Upprepa med lika mycket om inget händer på en kvart. Lite färdigförtvålad tvål löst i vatten kan sätta igång förtvålningen på samma sätt.
• Massan är för alkalisk. Pröva att neutralisera med borax : Lös 2 skedar i 3 skedar vatten och tillsätt lite i taget. Bra neutralisering när massan inte vill tjockna.
• Vid förtvivlan inled Operation Snabbstelning: Tillsätt per liter tvålmassa några droppar till 50 gram alkohol (125 ml 40 % vodka ger 48 gram), isoprpylalkohol, glycerin, sockerlösning (30 gram socker löst i 20 gram kokande vatten) eller kryddnejlikolja - ett av ämnena eller en blandning av dem. Massan kommer att tjockna på några sekunder.

Fel på tvålmassan efter parfymering
Tvålmassan snabbstelnar Massan snabbstelnar på några sekunder när parfym tillsätts.
• Kan hända när doftblandningar lösta i alkohol eller isopropylalkohol tillsätts. Det inträffar bara vid kallrörning, inte vid varmrörning och sällan vid omsmältning. Smält om massan försiktigt eller chansa på att elvispa och hälla snabbt i form. Om inget hjälper, skyll dig själv, läs på om tvålparfym och välj doftämne som lämpar sig för kallrörning nästa gång. Eteriska oljor gör det nästan alltid, undantaget kryddnejlikolja som också kan få massan att snabbstelna.
• Tvålmassan kan vara för alkalisk. Pröva att neutralisera med citronsyra: Lös 1 tsk pulver i 2 tsk vatten och tillsätt lite i taget. Bra neutralisering när massan är tjock och svårhälld.
Tvålmassan missfärgas Massan mörknar efter parfymering.
• Massan kan bli mörk av eteriska oljors naturligt mörka färg. Välj andra nästa gång, eller satsa på att göra Windsortvål.

Fel på tvålmassan efter upphällning i form
Tvålmassan stelnar inte • Massan hälldes upp för kall eller kallnade för snabbt i formen. Förebygg genom att inte använda för grund form; massan bör hällas upp åtminstone 4-5 cm tjock.
• Massan förtvålades aldrig. Det är lätt att förväxla förtjockning med förtvålning särskilt när man elvispar utan paus. Växla mellan elvisp och handvisp några minuter i taget och var uppmärksam på tecknen på verklig förtvålning: spåret efter skeddraget och klicken som ligger kvar på ytan.
• Om massan inte stelnat efter dagar innehåller den för mycket vatten eller för lite natriumhydroxid. Motsatsen är tvål som är spröd och hård p.g.a. för mycket natriumhydroxid.
• Sista chansen: Tillsätt något olämpligt ämne som vid Operation Snabbstelning ovan.
Tvålmassan skär sig Efter upphällning i formen separerar fett och flyter ovanpå.
• Massan har antagligen svalnat under vispningen; se ovan under "Tvålmassan förtvålas inte". Om man misstänker detta kan den värmas om (max 50-60°). Om den då återigen separerar i formen eller man av annat skäl misstänker för mycket natriumhydroxid är det bäst att kasta.
Tvålmassan får ett fettlager Efter upphällnng i formen bildas ett oljelager på ytan.
• Händer lätt med tvålmassa gjord på enbart olja utan fast fett. Låt stå; besök massan med jämna mellanrum och rör ner oljan tills det slutar flyta upp ny.
Tvålmassan mörknar Efter upphällning i formen mörknar massan från mitten och utåt tills hela massan är mörk och genomskinlig.
• Massan "geléar" sig. Detta är en bra sak att ta vara på. Täck formen så att värmen stannar kvar under processen. När hela ytan mörknat ska massan tvärtom svalna så snabbt som möjligt; ta bort skyddet, vicka formen så att luft kommer till på sidorna, lyft den från underlaget eller ställ den på galler så att den svalnar underifrån. Massan ljusnar snart och blir ogenomskinlig igen. Den färdiga tvålen blir lite mörkare än vanligt men det är inget fel på den.
Tvålmassan fastnar i formen Stelnad tvålmassa kan inte fås ut ur formen.
• Ställ i frys en timme eller två. Ta ut, vänta 10 min och slå sedan ut tvålen ur formen. Nästa gång: Olja in formen eller lägg ett tunt tyg i botten med vilket tvålen kan lyftas upp.

Fel på uppskuren tvål
Tvålen är vattnig inuti Den färska tvålen är ljus på ytan och mörk, klimpig och vattnig inuti.
• Temperaturfel. Massan har varit för varm eller har svalnat för snabbt. Lägg på lager; chansen är stor att den går ihop. Vid tveksamhet smält om.
Tvålen är ihålig Tvålen läcker olja när den skärs upp och är full av håligheter.
• Kan hända tvål med mjölk eller honung som stått varmt för länge i formen. Förebygg genom att svalka av så fort den geléat färdigt, d.v.s. hela massan är mörk.
• Mindre oljefickor kan också bildas när överfettning tillsätts vid förtvålningen. Det kan vara bättre att tillsätta allt fett redan från början. Låt ligga till sig ett tag; om det inte förändras, värm om.
Små bubblor inuti  Bubblorna syns inte på ytan utan först när man skär upp tvålen.
• Om det är luft i bubblorna har den vispats in i massan - undviks genom att använda elvisp och hålla den nere i massan hela tiden. Tvålen är felfri och kommer antagligen att flyta i vatten.
• Om bubblorna innehåller vätska är det överskottslut - hanteras med handskar. Stora bubblor med mycket vätska kan inte åtgärdas; kasta. Om bubblorna är mycket små kan tvålen skäras upp, sköljas av i vatten och få torka. Bitarna kan användas ihop med annan tvål i en omsmältning.
Små vita bitar inuti • Bitarna är natriumhydroxid som kommer av för mycket lut eller otillräcklig förtvålning p.g.a. otillräcklig vispning. De kan inte tas bort. Kasta.

Ytfel på färdig tvål
Vitt pulver på ytan Ett vitt pulver som liknar mjöl eller socker bildas på tvålens yta.
• Består av natriumhydroxid. Borsta, skrapa eller tvätta av - använd handskar. Ett vanligt akutråd är att sluta till om tvålen med tättslutande plast de första två dagarna eller så; det minskar risken genom att hindra luft att komma till. En lösning på längre sikt är att se över orsaken, att massan har vispats för långsamt och/eller blivit för kall. Särskilt små satser håller värmen dåligt både under vispningen (använd elvisp, värm lätt emellanåt) och i formen (häll inte för tunt, isolera formen en stund).
Vita bitar på ytan Större bitar eller klumpar bildas på tvålens yta.
• Stort alkaliskt överskott p.g.a. för mycket eller för stark lut eller för lite eller långsam vispning. Också dessa bitar kan tas bort men risken är stor att tvålen förblir hudovänlig.
Svettas på ytan Ett fett eller fuktigt lager bildas på tvålens yta.
• Om tvålen bara svettas lätt kan den ha förvarats för tätt, t. ex. i plastpåse. Fukten är antagligen eterisk olja som stigit upp till ytan. Den kommer att dunsta bort när tvålen läggs luftigt.
• Motsatsen är ovanligare i svenskt inomhusklimat: tvålen har dragit till sig fukt från omgivningen. Tvål ska förvaras torrt.
• Ett tjockt fett lager kan bero på för mycket olja. Häll av överskottet och värm om återstoden med tillsats av lite extra lut. Kolla tvålen extra noga när den är klar några veckor senare. Om den löddrar bra och inte känns lutaktig är den användbar. Om inte, kasta.
• Ett tjockt slemmigt lager tyder på för mycket natriumhydroxid. Kasta.

Färgfel på färdig tvål
Tvålen mörknar Tvålen mörknar jämnt eller fläckvis.
• Doftämnena har förändrats av alkalierna i tvålen eller av metall (koppar järn) som kommit i kontakt med tvålen. Välj andra tvålparfymer nästa gång. 
• Alkalierna i tvålen har missfärgat tillsatta växtdelar och missfärgningen har spritt sig till tvålen. Växtdelarna förändras minst om man tillsätter dem vid en omsmältning.
• Fett eller olja har härsknat. Använd genast eller kasta.
• Tvålen har förvarats för tätt, t. ex. i plastpåse.
• För snabb avsvalning gör att tvålen blir ljus på utsidan där den har svalnat snabbt och mörk i mitten där den har hållit värmen. Förebygg genom att värma formen lätt innan den fylls eller isolera den efter upphällningen, t. ex. med handdukar.
Tvålen blir prickig Tvålen blir prickig eller fläckig men verkar i övrigt felfri.
• Tvålparfymer eller tvålfärger har inte lösts eller blandats ordentligt med tvålmassan.
• Växtdelar avger färg.
• Gula eller orange prickar kan komma av för kraftig överfettning eller bero på varm och fuktig förvaring.
Tvålen färgar av sig • För mycket olösliga färgpigment ("jordfärger", "normalpigment") har använts.

Luktfel på färdig tvål
Tvålen ändrar lukt Tvålen tappar lukten eller får en helt ny lukt.
• Mycket doft som tillsätts vid förtvålningen går bort redan under de första dagarna. Hälften räcker ofta om man väntar ut mognaden och tillsätter doftämnena vid en omsmältning.
• Alkalierna i tvålen har påverkat doftämnena. Välj andra tvålparfymer nästa gång och/eller fixera dem bättre. Det är särskilt viktigt när man parfymerar direkt vid förtvålningen.
Tvålen luktar härsket • Tvålen innehåller för mycket olja och fett i förhållande till natriumhydroxid. Överskottet har inget att förena sig med och har börjat härskna. Inget kan påverka detta, tvärtom kommer det att bli värre. Använd genast eller kasta.
• Tvålen har gjorts på för stor mängd instabila oljor som tistelolja, sojaolja, sesamolja som härsknat. Välj andra nästa gång ich stabilisera eventuellt med antioxidationsmedel som E-vitamin eller rosmarinextrakt.
• Tvålen har gjorts med starkt järn- eller kopparhaltigt vatten, som får fett att härskna snabbare.

Konsistensfel på färdig tvål
Torr och spröd tvål Tvålen är torr och spröd och spricker och skivar sig.
• Massan innehåller för mycket natriumhydroxid - motsatsen till tvålmassa som inte stelnar p.g.a. för lite. Tillsätt extra olja och värm om.
• För mycket ister, talg, palmkärnfett, palmfett.
• Tvålen har svalnat och stelnat för snabbt i formen. Täck bättre med plast eller tyg så att den håller värmen längre.
• Massan har vispats för mycket.
• Ett trick i varmrörda tvålindustrin för att förhindra att tvålen blir torr och sprickig är att tillsätta 0,5 % torrmjölk + 2 % kalciumstearat; det senare får man automatiskt om tvålen görs med hårt vatten.
Mjuk tvål • Massan har vispats otillräckligt. Använd elvisp nästa gång. Vid små satser som tappar värme snabbt bör temperaturen höjas något över lag.
• Massan har inte förtvålats ordentligt.
• Tvål gjord helt på flytande oljor utan något fast fett kan vara svår att få fast. Tvål på enbart olivolja blir t. ex. mjuk och odryg, och mer ju bättre och finare matolja man använt.
Honung gör tvålen mjuk. Ta inte mer än 5 % och kombinera med bivax som ger fasthet. Bäst är att tillsätta båda först vid en omsmältning.

Fel på tvållöddret
Lite lödder

• Tvålmassan har vispats för lite.
• För mycket bivax eller överfettning.
• Bara tvål på kokosfett löddrar i saltvatten och riktigt bra i hårt vatten.

Små bubblor • Tvål på enbart flytande oljorger löddrar lite och med små bubblor. För mer och större lödder bör också något fast fett som kokosfett eller palmkärnolja ingå.
• Trick för mer och större bubblor: Lite socker (1-2 tsk per liter liter olja i receptet) löst i vattnet. Mjölk fungerar på samma sätt genom mjölksockret.
Instabilt lödder • Det finns en inbyggd motsättning mellan stora bubblor och hållbart skum; inga oljor eller fetter ger bådadera. För att få ett lödder som varar länge måste man alltså kombinera olika oljor och fetter.

Fast tvål Omsmält tvål Mera
Ingredienser Recept: Omsmältning Recept: Såpa
Recept: Kallrörd Recept: Washballs Recept: Failors varmrörda såpa
Recept: Kallrörd margarintvål Recept: Glycerintvålmassa • Tvåltyper: A-M, N-Ö
Recept: Varmrörd Recept: Tvålkräm Tvål- och såphistoria

Litteratur: Se t ex Bolin och Gustaver III (1960), Gaugin (1947), Lodén (2008), Meyer (1952), Ostrov (2001), Poucher och Howard (1974), Svanberg (1948), Thomssen (1947).
Nätpublikationer: Miller's Homemade Soap Pages: Troubleshooting (2007 05 08).

 

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/recept/feltval.html
Datum: 2021 10 26 - Uppdaterad: 2009 03 3
Cookieinfo
Made with a Mac