Shenet Växter  Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Ansiktsvatten

Aromatiska vatten
Lavendelvatten - Orangeblomsvatten - Rosenvatten


Synonymer Aromatiskt vatten, hydrolat, välluktande vatten, blomvatten, örtvatten, toalettvatten, bränt vatten, vatten
Farmakopénamn Aqua aromatica, Aqua aromaticae (pluralform)
• Aqua destillata
• Aqua aromatica ex tempora, Aqva extempora, Spiritus
Engelska namn Aromatic water, herbal water, flower water, floral water, toilet water, distilled water, medicated water
Andra namn Romanska språk
Hydrolat, eau, eau distillé (franska)
Andra språk
Hydrolat, Wasser (tyska)
Förväxlingsrisk Tinktur - spritudrag
Macerat, infusion, dekokt - kalla, heta respektive kokande vattenutdrag
Ansiktsvatten och eau de cologne - också kallade toalettvatten

Tradition

Aromatiska vatten är en gammal läkemedelsform i västerländsk medicin, använd invärtes mot maglidanden, utvärtes som uppfriskande toalettvatten och som lukt- och smakkorrigens i alla slags vattenlösningar. Tillverkningen började i Persien på 800-talet. Provinserna Shiraz och Babylonien blev berömda för sitt rosenvatten respektive violvatten och nejliksvatten.
Till Europa fördes vattnen och deras tillverkningsteknik av morerna i Spanien. Båda tog Europa med storm. Vattnen blev undermedel mot allt och destillering betraktad närmast som något magiskt. På 1400-talet destillerades vatten av åtminstone fem olika myntasorter i Europa. På 1500-talet var citronmelissvatten Paracelsus favorit och vid samma tid fanns både lavendelvatten och rosenvatten i Gustav Vasas kryddkammare. I 1700-talets öveflödsförordningar förbjöds emellanåt import av "allt slags destillerat vatten" - sådant kunde ju lika bra framställas inom landets gränser.
1800-talets vurm för det naturliga gav de aromatiska vattnen en ny skjuts som kosmetiskt medel. De användes framför allt som rengörande ansiktsvatten i en tid när Europas vattenledningsvatten inte var vad det är idag.

Watn, spiritus och eau

"Vatten" har varit en svepande term för det mesta i vätskeväg som varit klart och välluktande. Bränt watn eller bara watn är det gamla svenska namnet på vattendestillat, t. ex. de många vatten som Arvid Månsson i Sverige och Nicholas Culpeper i England destillerade på 1600-talet. När också alkohol togs med i destillatet fick man en hållbarare spiritus. Lavendelvatten är trots namnet sällan rent vatten utan en sprit, antingen destillerad med vatten och alkohol eller tillsatt alkohol i efterhand. Den motsvarande franska termen är eau, som i eau de cologne. Receptexempel på alla tre typerna ges nedan.
Farmakopéerna
• Hydrolat: Apotekens vatten skulle vara destillat av tredubbel styrka, så hydrolat godkändes säkert aldrig vid inköp.
• Destillat: Apoteken förde förr många aromatiska vatten som de enligt farmakopérnas regler skulle destillera själva. Den första svenska farmakopén 1775 innehöll 16 aromatiska vatten: ett av bark (kanel), fyra av blad (krusmynta, pepparmynta, polejmynta, isop), fyra av blommor (fläder, lind, pomerans, damascenerros) och sju av frukter och frön (fänkål, persilja, kryddpeppar, kvanne, dill, körsbär, jordgubbar). Alla gjordes av apoteken själva.
Under 1800-talet blev vattnen undan för undan allt färre och de som kvarstod förenklades, bland annat genom att allt fler insaltade blommor och blad godkändes som råvara. Det besvärliga pomeransblomsvattnet - blommorna var svåra att få tag på - blev köpvara 1869 och 1901 också rosenvattnet. Det sista vatten som apoteken destillerade själva var kanelvattnet, som stod kvar som destillat ännu i 1925 års upplaga.
• Ex tempora: Norska farmakopén hade upptagit några redan i sin första upplaga 1854. 1901 års svenska upplaga upptog, förutom destillaten pomeransblom, ros och kanel, fyra ex temporavatten: pepparmynta, kummin, fänkål och persilja. 1925 utgick persiljevattnet och rosenvattnet blev ex temporaberedning.

Framställning

Hydrolat
Vatten som blir över vid destillering av eteriska oljor. En eller flera växter kan ingå. Vatten gjort på ekologiskt odlade växter finns att få idag.
Destillat
En eller flera växter destilleras med vatten eller ånga; det senare ger ett hållbarare vatten. Ibland ingår också alkohol, som i de svenska apotekens kanelvatten. Snabb avkylning är viktig; om vattnet kommer ut varmt ur kylröret får det sämre lukt och hållbarhet. De första små mängderna luktar bäst trots att de innehåller mindre eterisk olja än senare fraktioner. Vattnet får stå en dag varefter all synlig eterisk olja tas bort, t. ex. genom att uppsugande papper dras över ytan. Lukt och smak finns kvar i vattnet ändå. Vattnet får sedan mogna någon månad för att doften ska utvecklas.
Franska blomvatten förekommer av tradition i åtminston fem olika styrkor:
• Tvåkilosvatten (eau 2 kilos): Ur 6 viktdelar färska blommor avdestilleras lika mycket vatten varav den första hälften används.
• Fyrdubbelt vatten (eau quadruple, eau 1 kilo, KPK, Aqua quadruplex): Ur 6 viktdelar färska blommor avdestilleras 9 viktdelar vatten varav de första 6 används.
• Tredubbelt vatten (eau triple, eau superieure, Aqua triplex): Ur 6 viktdelar färska blommor avdestilleras 4 viktdelar vatten. Det var orangeblomsvatten och rosenvatten av denna styrka som köptes in av svenska apotek.
• Dubbelt vatten (eau double, eau codex, Aqua duplex): Ur 6 viktdelar färska blommor avdestilleras 3 viktdelar vatten eller så späder man fyrdubbelt vatten med lika delar destillerat vatten.
• Enkelt vatten (eau simple): Dubbelt vatten spädes med lika delar destillerat vatten.
Ex tempora
- "lösning av flyktiga vegetabiliska ämnen i vatten eller sprithaltigt vatten", som 1900-talets farmakopéer uttrycker det.
Eterisk olja skakas ihop med ljummet destillerat vatten. Mjölkighet orsakad av olöst olja åtgärdas efter ett par veckor med kylning och filtrering eller så får man skaka om vid användning. Bättre löslighet får man om man först löser den eteriska oljan i lite alkohol, propylalkohol eller turkisk rödolja och sedan tillsätter denna blandning i vattnet.
Macerat, utdrag i rumstempererat vatten, fungerar bara i varma klimat. En del sådana kalla utdrag har dock gått under namnet Aqua i svenska farmakopéer, mest typiskt tjärvatten.
Ursprung
Hydrolat och destillat görs i Frankrike och gamla franska kolonier som Marocko och Turkiet. Det är svårt att avgöra om vattnen från Iran, Libanon och övriga Mellanöstern som kan hittas i svenska butiker är hydrolat eller destillat. Indiska vatten kan vara vilket som eller ex temporaberedningar.

Beskrivning • Destillat beskrevs så här i svenska farmakopén 1901:
 
Aromatiska vatten ska vara färglösa och, då inte annorlunda föreskrives, klara [eller nästan klara, tillades i upplagan därpå 1908]. De ska ha lukt och smak av de droger, varav de blivit beredda, och får inte ha vidbränd eller unken lukt.
  • Ex temporaberedningar beskrivs i svenska farmakopén 1925:
 
Aromatiska vatten ska ha utpräglad lukt och smak av de växtdelar eller flyktiga oljor, av vilka de blivit beredda, och får icke ha vidbränd eller unken lukt. De ska, då icke annat föreskrives, vara färglösa och klara eller opaliserande.
  Mjölkighet kan till stor del filtreras bort. Detsamma gäller grumlighet när den inte beror på att vattnet börjat bli dåligt.
Mått och vikt Som vatten - 100 ml väger ca 100 gram. Med 20 % alkohol: 100 ml väger 98 gram; 100 gram = 102 ml.
Löslighet • Ej blandbart med oljor. Eteriska oljor och annat fettlösligt löses inte heller i vattnet.
• Kan blandas obehindrat med glycerin, vatten, alkohol och annat vattenlösligt.
pH och inkompatibiliteter
• Enklare vatten innehåller ofta något surhetsreglerande medel som sänker pH och därigenom förbättrar hållbarheten.
Innehåll

Hydrolat och destillat
Vatten.
Eterisk olja - mycket lite, men det räcker för att ge lukt och smak.
• Vattenlösliga doftämnen (bl. a. fri ättiksyra, ammoniak, fenyletylalkohol) som går bort ur den eteriska oljan vid destilleringen och stället hamnar i vattnet. Det är dessa ämnen som ger hydrolat och destillat en lite annan lukt än ex temporaberedningar.
• Konserveringsmedel behövs inte.
Ex tempora
Vatten, destillerat eller mycket väl kokt.
Eterisk olja - någon tusendel i farmakopéernas recept (1-3 droppar per dl).
Alkohol kan tillsättas för att lösa den eteriska oljan (upp till 10 %) eller för att konservera vattnet (15-20 %). Även propylalkohol eller turkisk rödolja kan användas som lösningsmedel för oljan.
• Surhetsreglerande medel som citronsyra finns ibland i köpta vatten.

Varianter Dekokt - utdrag med kokande vatten.
Infusion - udrag med hett vatten.
Macerat = utdrag med kallt vatten. Kallas ibland Aqua i gamla farmakopéer.
Gränsen är förstås vag mellan aromatiska vatten och andra doftande vattenlösliga vätskor baserade på eller ofta innehållande aromatiskt vatten:
Sura toalettvatten: Destillat eller vattenutdrag vari lösts sura ämnen.
Sura alkoholstarka ansiktsvatten: Destillat eller vatten-alkoholutdrag vari lösts sura ämnen.
Toalettättikslösning: Destillat eller vattenutdrag med ättika eller vinäger vari lösts eteriska oljor.
Toalettättika: Destillat eller ättika/vinägerutdrag.
Eau de cologne: Alkohol 70 % eller mer, resten vatten eller aromatiskt vatten, vari lösts eteriska oljor.
Hållbarhet Måste skyddas särskilt för ljus, som gör vattnet grumligt och slemmigt.
Hydrolat
Hydrolat är den mest hållbara formen.
Destillat
Destillat är känsliga särskilt när de är utspädda. Farmakopéerna i början av 1900-talet gav följande anvisning: "Förvaras på svalt ställe i väl fyllda och slutna kärl, i skydd för ljuset. Har under förvaringen flyktig olja avskilts, skall den före dispenseringen lösas genom lindrig uppvärmning och omskakning." Lite alkohol kan skydda mot förruttnelse men också göra att vattnet surnar därför att det bildas ättiksyra.
Ex tempora
"Ex tempora" = för tillfället, d.v.s. "ska endast beredas i mindre, efter åtgången lämpad mängd". De måste göras på destillerat vatten för att bli hållbara. Något surt som citronsyra förbättrar hållbarheten. Alkohol som konserveringsmetod infördes av den irländska farmakopén 1850. För att konservera måste halten vara 15-20 %:
• 15 % alkohol i 1 dl (100 ml) aromatiskt vatten:
37 ml vodka (40 %) + 63 ml aromatiskt vatten, d.v.s. ungefär 1 + 2 volymdelar.
22 ml denaturerad sprit (70 %) + 78 ml aromatiskt vatten, d.v.s. ungefär 1 + 3 volymdelar.
17 ml denaturerad sprit (95 %) + 83 ml aromatiskt vatten, d.v.s. ungefär 1 + 5 volymdelar.
• 20 % alkohol i 1 dl (100 ml) aromatiskt vatten:
50 ml vodka (40 %) + 50 ml aromatiskt vatten, d.v.s. lika delar.
Bensoetinktur, som med vattnet bildar ett slags jungfrumjölk. 3 % är det vanliga i äldre recept för konservering av vätskor. Här är det inte alkoholen så mycket som hartsen som konserverar (och ger vaniljlukt).
Inköp We don't sell, we tell!
Hydrolat av t. ex. citronmeliss, cypress, romersk kamomill, myrten, pepparmynta, rosmarin, salvia, sandelträ, tea tree, trollhassel: Hos importörer av eteriska oljor för 30-65 kr per 100 ml och ibland i hälsokostbutiker till ungefär samma pris.
• Destillat och ospecificerade aromatiska vatten, t. ex. myntavatten, fänkålsvatten, rosenvatten, lavendelvatten, orangeblomsvatten: Hos importörer av eteriska oljor för runt 65 kr per 250 ml. I indiska, iranska och afrikanska livsmedlsbutiker för 15-25 kr per 250-450 ml, i överskottsbutiker till halva detta pris.

Parfym Användning
Kan användas istället för destillerat vatten i alkoholhaltig parfym (upp till 5 %) och i eau de cologne (10-25 %).
Hudvård

Hudläkemedel
Aromatiska vatten kan användas istället för vatten i alla slags hudvårdsmedel.Det har fördelen att vara destillerat och beredningen kan därför konserveras mindre och ibland inte alls. Doftämnena förflyktigas vid värme, så vattnet ska inte värmas i onödan.
Emulsioner: upp till 95 %, d.v.s. hela vätskemängden.
Rengöringsmedel
Kan användas som ansiktsvatten och om kan också ges vattenlösliga hudvårdande tillsatser som aloesaft, silkesprotein, vassla. Vattenlösliga pulver som karbamid grumlar vattnet.

Hudtyp Passar alla hudtyper inklusive känslig hy.
Hudreaktion Milda och snälla och irriterar bara den som är uttalat allergisk mot växtråvaran.

Recept

Recept I
(destillat)
Vatten - 10-12 kvarter
• Stött frö - 1/2-1 skålpund
eller
• Sönderhackat torrt gräs eller blommor - 1 1/2-2 skålpund
6-7 kvarter därav destillerat utgör sedan gott vatten.
(Källa: Haartman 1765)
Anm. Gamla svenska mått och vikter
Recept II
(destillat)
Vatten - så mycket som nödigt prövas till anbrännings förekommande
• Stött frö - 1-2 skålpund
eller
• Sönderhackat torrt gräs eller blommor - 3-4 skålpund
6-8 kvarter destilleras. Får stå på butelj några veckor och ger då inte bara ett ännu starkare destillerat vatten utan också växtens oleum i buteljhalsen, vilken med bomull samlad nyttjas på socker.
(Källa: Haartman 1765)
Anm. Gamla svenska mått och vikter
Recept III
(destillat)
• Gott brännvin - 8 kvarter
Vatten - 3 kvarter
• Stött frö - 1/2-1 skålpund
eller
• Sönderhackat torrt gräs eller blommor- 1 1/2-2 skålpund
6-7 kvarter därav destillerat utgör sedan god spiritus (som utspädd med 1/2 skålpund socker och 1 kvarter källvatten blir Aqua vitae).
(Källa: Haartman 1765)
Anm. Gamla svenska mått och vikter
Recept IV
(ex tempora)
• Destillerat vatten - 800 viktdelar
• Koncentrerad sprit (90-91 %) - 9 viktdelar
Eterisk olja - 1 viktdel
Eterisk olja och alkohol blandas och blandningen tillsätts i vattnet. Bra för fänkålsolja, kumminolja, pepparmyntsolja, krusmyntaolja.
(Källa: Berlin 1851)
Recept V
(destillat)
Vatten - 18 liter
Fläderblommor utan stjälkar - 4 kilo
• Renad vinsprit (runt 51 % alkohol) - 85 gram (ca 92 ml)
Fläderblomsvatten: Blommorna och vattnet destilleras. Endast de första 13-14 liter som destilleras över tas till vara. Spriten tillsätts.
(Källa: Piesse 1857)
Recept VI
(destillat)

Vatten - så mycket som erfordras till 100 viktdelar
Persiljefrön - 20 viktdelar
eller
Kumminfrön eller fänkålsfrön - 10 viktdelar
eller
Pepparmyntsört - 1 viktdel
De föreskrivna drogerna skall efter vars och ens beskaffenhet sönderhackas eller krossas samt fuktas med vatten, varefter genom inledande av vattenånga den föreskrivna mängden aromatiskt vatten långsamt och under tillräcklig avkylning avdestilleras. Sedan destillatet fått stå ett dygn vid vanlig temperatur under emellanåt skeende omskakning, filtreras detsamma, varefter filtratet lämnas att stå några dygn i övertäckt kärl. Har under förvaringen flyktig olja avskilts, skall den före dispenseringen lösas genom lindrig uppvärmning och omskakning. Förvaras på svalt ställe i väl fyllda och slutna kärl, i skydd för ljuset. Farmakopénamn: Aqua Petroselini = persiljevatten, Aqua Carvi = kumminvatten, Aqua Foeniculi = fänkålsvatten, Aqua Mentha piperitae = pepparmyntsvatten.
(Källa: Svenska Farmakopén VIII 1901, Svenska farmakopén IX 1908)

Recept VII
(destillat)
Vatten - så mycket som erfordras till 100 viktdelar
• Koncentrerad alkohol (90-91 %) - 10 viktdelar
Ceylonkanelbark - 10 viktdelar
Ceylonkanelen blandas med spriten och vattnet och blandningen lämnas att stå under 24 timmar. Genom inledande av vattenånga avdestilleras därefter 100 delar. Sedan destillatet fått stå ett dygn vid rumstemperatur, filtreras detsamma. Kanelvatten ska vara opaliserande. Farmakopénamn: Aqua Cinnamonmi spirituosa = kanelvatten.
(Källa: Svenska Farmakopén VIII 1901, Svenska farmakopén IX 1908)
Recept VIII
(ex tempora)
• Destillerat vatten, nyss uppkokat och avsvalnat till omkring 40° - så mycket som erfordras till 1.000 viktdelar
• Koncentrerad sprit (90-91 %) - 10 viktdelar
• Flyktig kumminolja, fänkålsolja eller pepparmyntsolja - 1 viktdel
eller
• Flyktig rosenolja - 0,2 viktdelar
Den flyktiga oljan löses i föreskriven mängd sprit och till lösningen blandas småningom och under omskakning vattnet. Blandningen får stå vid rumstemperatur under ett dygn och omskakas då och då, varefter den filtreras genom ett med vatten fuktat filter. Farmakopénamn: Aqua Carvi = kumminvatten, Aqua Foeniculi = fänkålsvatten, Aqua mentha piperitae = pepparmyntsvatten, Aqua rosae = rosenvatten.
(Källa: Svenska Farmakopén X 1925)
Recept IX
(ex tempora)
• Destillerat vatten - 1.000 gram
Alkohol - 9 gram (eventuellt)
• Eterisk anisolja, fänkålsolja, pepparmyntsolja eller persiljefröolja - 0,5-1 gram (10-20 droppar)
Enligt detta framställs aromatiskt vatten, vanligtvis att intas matskedsvis för matsmältningen. Farmakopénamn: Aqua anisi = anisvatten, Aqua foeniculi = fänkåsvatten, Aqua mentha piperithae = pepparmyntsvatten, Aqua petroselini = persiiljevatten.
(Källa: Ljungdahl 1953 efter Finska farmakopén 1937, Svenska farmakopén XI 1946, Danska farmakopén 1948)
Anm. Den eventuella alkoholen står finska farmakopén för, som ersatte 9 gram av vattnet med sprit. Annars handlar variationerna om mängd eterisk olja.
Recept X
(ex tempora)
• Destillerat vatten - 960 gram
• Koncentrerad alkohol (90 %) - 36 gram
Benzaldehyd - 4 gram
Klar färglös vätska, använd som medium och lukt- och smakförbättrare. Farmakopénamn: Aqua amygdale = mandelvatten.
(Källa: Ljungdahl 1953 efter Svenska farmakopén XI 1946)
Recept XI
(ex tempora)
• Varmt destillerat vatten - 1 liter
Eterisk olja - 1,5 gram
Omskakas och filtreras.
(Källa: Gaugin 1947)
Recept XII
(ex tempora
)
• Destillerat vatten - 100 ml
Eterisk olja - upp till 30 droppar
Låt mogna minst en månad. Kan användas som ansiktsvatten.Skakas om före användning.
(Källa: Lawless 1996)
Recept XIII
(destillat)
Växtdelar
Vatten
Redskap:
• Kaffe- eller tekanna
• Mottagningskärl
• Slang som passar i tekannans pip, minst 1 meter lång
• Is eller snö
Slangen fästs runt kannans pip med stark tejp och får fortsätta ner i mottagningskärlet som står på golvet (lägre än kannan). På vägen får slangen passera kyla; t. ex. snö eller isbitar i plastpåsar packade runt den. Ju längre slang, desto enklare och bättre avkylning. Ett hembrännartrick är att använda spiralslang, som ger massor av längd utan att ta någon plats att tala om.
Växtdelarna läggs i kannan, vatten fylls på ända upp och kannan ställs på låg värme. Det ska knappt sjuda. Ångan kommer att ledas ut i slangen, kylas ner och kondensera i mottagningskärlet. Vatten fylls på vartefter det ångar bort. Det tar tid och det lönar sig inte att höja värmen; torrkokning eller bara för hög temperatur förstör vattnet ohjälpligt.
En skonsam och ännu långsammare metod är med s.k. plastbrännare: Vatten hälls i ett öppet kärl som står i ett större, slutet kärl. Vattnet hålls varmt men under kokpunkten med hjälp av doppvärmare och kommer att kondensera långsamt på ytterkärlets innerväggar.
Köksexperiment av detta slag ger mycket enkla vatten. Den lilla, lilla mängden eterisk olja som flyter på ytan kan samlas upp med pipett. För fler illustrationer av principen, se alkohol.
(Källa: Worwood 1991, Shenet 1999)

Litteratur: Se t ex Berlin (1851), Culpeper (1976), Forbes (1970), Gaugin (1947), Hartmann (1967), Ljungdahl (1953), Meyer (1952), Månsson (1979), Nordström (1940), Pharmacopoea Norvegia II (1879), Strindberg (1974) Svenska farmakopén VIII (1901), Svenska farmakopén IX (1908), Svenska farmakopén X (1925), Svenska farmakopén XI (1946).
Nätpublikationer: Projekt Runeberg: Cleve (1883): Kemiskt handlexikon (2008 07 07).

 

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/recept/aromatica.html
Datum: 2021 09 17 - Uppdaterad: 2010 05 17
Cookieinfo
Made with a Mac