;
 
Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Salter och tvålar - Konserveringsmedel

Salt


Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Till inget annat duger det än till att kastas bort och trampas av människorna.
(Nya Testamentet: Matteus 5:13)

Synonymer
1) Råsalt, salt, vanligt salt
• Havssalt, medelhavssalt, baysalt, bajsalt
• Bergssalt, bergsalt, stensalt, gruvsalt, borrat salt, Liverpoolsalt, Lünebergersalt, Lünebergssalt, Lübecksalt, Hansasalt, kristallsalt, Himalayasalt
2) Natriumklorid, renat natriumklorid, klornatrium, klorvätesyrat natron, salt, natriumsalt, koksalt, renat salt, renat koksalt

3) Hushållssalt, bordssalt, vanligt salt, finsalt
Farmakopénamn
1) Sal commune, Alkali minerale salitum, Murias natricum, Sal culinare. Havssalt: Sal commune seu marinum, Sal marinum. Bergssalt: Sal fossile seu gemmae, Sal gemmae
2) Chloretum natricum, Natrii chloridum, Natrii chloridum venale, Natrii chloridum crudum, Chloretum natricum depuratum, Natrii chloridum depuratum, Natrii chloridum purissimum 
CAS-nummer 7647-14-5
2) Sodium chloride
Engelska namn
1) Salt, sea salt
2) Sodium chloride, common salt
Andra namn
Romanska språk
1) Sal (latin), sal gemmae (latin: bergssalt), sale (italienska), sel, sel marin (franska), sale, salato, salare (italienska), salinero, sal (spanska), sal (portugisiska)
2) Chlorure de sodium, sel commun (franska)

Nordiska språk
1) Salt (danska), salt (norska), suola, merisuola (finska)
Andra språk
1) Hals (grekiska), zeut (holländska), Salz, Seesalz (tyska), shio (japanska)
2) Natriumchlorid, Kochsalz (tyska)
Förväxlingsrisk
Salter i allmänhet.
• Indiskt salt - 16-1700-talsnamn på socker.

Tradition
Salthistoria, t. ex. om hur saltet kan mista sin sälta. Det används fortfarande magiskt för att rena rum från negativ energi.

Framställning

 

 

 

f
Alkemisk symbol för salt. Den användes också för vatten.

 

Världsproduktionen av salt var under 1990-talet i genomsnitt 180 miljoner ton per år.
1) Råsalt
• Havssalt = salt ur havsvatten
Ursprungligen kommer allt salt från haven. Dagens stora hav innehåller 3-4 % medan Medelhavet har runt 3 % och Östersjön under 1 %. Ju högre salthalt desto blåare hav. Saltet tas till vara genom att vattnet dunstas bort i bassänger eller grunda dammar (saliner) eller så fryses det ut ur vattnet. Ekologiskt salt är vanligen avdunstat havssalt som sedan inte raffinerats.
I nordliga trakter är det svårt att utvinna havssalt. I Skandinavien, Ryssland och England har man tidvis kokat fram det med stort besvär och magert utbyte. Romerska författare har beskrivit hur germanerna utvann havssalt: de hällde saltvatten på varma stenar eller glödande trä och skrapade sedan bort saltytan som bildades. Idag finns en särskilt exklusiv saltsort som skrapas av för hand från "särskilt utvalda" klippor; såld till särskilt utvalt pris.
• Sjösalt = salt ur salt insjövatten
Utvinns genom avdunstning på samma sätt som havssalt. Saltsjöar är sjöar utan avlopp vilket gör att saltet stannar kvar när vattnet avdunstar. Kända exempel är Döda havet (22 % salt) och Stora Saltsjön, Salt Lake, i USA (18 % salt). I Nordeuropa finns inga lätt utvinningsbara saltsjöar.

• Källsalt = salt ur salt källvatten
Utvinns genom att vattnet värms upp och avdunstas. Ofta kallas detta salt dock bergssalt.
• Bergssalt = salt ur berg
Nästan alla bergarter innehåller lite koksalt som förs bort när berget vittrar. I berg där det en gång varit hav kan man hitta salt 99 % rent i stora mängder. I mellersta Tyskland finns 1 km djupa saltlager. Gruvorna kan vara fantastiska anläggningar. I Europas största saltgruva, i Wieliczha i Polen som bröts i 2.500 år fram till 1990-talet, finns gångar på 12-13 mil och 2.148 gruvrum inklusive ett sanatorium och tre katolska kapell. Nedlagda gruvor används för att lagra radioaktivt avfall, livsmedel, mikrofilmer etc. och på sina håll kan man hyra förvaringsplats i dem för pälsar, frimärkssamlingar etc. Så långt norrut som i Danmark finns avsevärda saltlager. I Sverige finns inget att tala om.
I norra Indien är det på många ställen bara att bryta loss det rena saltet rätt ur berget där det går i dagen. Ligger det djupare leder man ner vatten i borrhål och löser saltet varefter det dunstas in på samma sätt som havssalt ("borrat salt"). På samma sätt utvinns ca hälften av saltet i USA.
• Stäppsalt = salt från jordytan
I tropiskt klimat kan saltöknar bildas spontant när vattnet avdunstar. Med mänsklig hjälp kan sådana öknar skapas på några få år. Skräckexemplet är Sovjetunionens konstbevattningsprojekt för bomullsodlingen i Uzbekistan och Kazakstan, som torrlagt halva Aralsjön, motsvarande fem Bohuslän, och ersatt den med en öken av sand, natriumklorid (vanligt salt), natriumsulfat (glaubersalt) och kemikali
erester från bomullsodlingarna.
2) Natriumklorid
"Vanligt salt" i ren form är ett salt av metallen natrium och syran saltsyra. Det kan tillverkas kemiskt eller genom att råsalt löses i vatten, kokas och får kristallisera om.

3) Hushållssalt
Råsalt tvättas och torkas i flera omgångar, bleks och ges tillsatser eller så ger man helt enkelt natriumklorid tillsatser.
Ursprung
• Havssalt, ca 40 % av världsproduktionen, utvinns i Amerika (Brasilien, USA), Afrika (Egypten, Tunisien), Asien (Indien, Kina, Turkiet). I Europa framställs det mesta i Italien ("Medelhavssalt" från Sardinien), Frankrike ("Baysalt" från Biscayabukten) och Spanien.
• Sjösalt utvinns bl. a. i USA (Stora Saltsjön).
• Bergssalt bryts i Europa (Tyskland, forna Sovjetunionen, Polen, Danmark), Asien (Indien), Amerika (USA).

• Stäppsalt samlas i naturliga saltöknar i tropiska trakter (världens största saltöken i Bolivia är stor som Skåne) och i onaturliga i mindre tropiska (f.d. Aralsjön i Uzbekistan).

Beskrivning
1) Råsalt
• Havssalt: Oraffinerat havssalt är ogenomskinligt och kan vara smutsrött, brungrått , gulatigt, gråaktigt. Vanligen ser man det i form av gultonat grovsalt. Stora korn bildas vid indunstning vid låg temperatur (solvärme, upp till 60°), mindre korn vid högre temperatur (kokning vid 100°). Oraffinerat havssalt har en svag smak av hav varierande med ursprung; även efter raffinering kan smakskillnaderna mellan vara avsevärda.
• Bergssalt: Helt rent bergssalt (ren natriumklorid; ovanligt) är färglöst och genomskinligt. Det vanliga är att det har en röd, gul eller ibland blå ton av olika mineraler. Himalayasalt från norra Indien och Pakistan är rosa till rött av järnföreningar. S.k. svart salt som kan förekomma i indiska butiker är ljust gråbrunt - ej att förväxla med "svartsalt", en gammal nordisk specialitet utvunnen ur tång (salthistoria) och inte heller med de färgade "svarta flingor från havet" som en svensk importör lanserade 2007. Livsmedelsverket slog omedelbart ner på styggelsen färgat salt och fick slut på försäljningen redan året därpå. Importörens kommentar: "Vi tycker att det känns orättvist att inte vi ska kunna sälja svart salt när det görs på andra håll..."
Salt är mjukt. På en skala 1-10 där talk är mjukast (1) och diamant hårdast (10) hamnar bergssalt på 2-3.
• Källsalt från England (Liverpoolsalt) har gul, brunröd eller röd ton.
2) Natriumklorid
• Vitt kristallinskt pulver eller färglösa vitaktiga kristaller. Rent salt smak, ibland lite bitter. Inkastat i eld färgar det lågan blå men vid hög temperatur blir lågan ihållande gul. Brinner inte men smälter vid 801° och återgår vid avsvalning till kristaller. Mättad vattenlösning kokar vid 108°.
3) Hushållssalt
Bordssalt med övriga salter kvar (förr kallat "finsalt") liknar ren natriumklorid: ett fint, vitt kristalliniskt pulver eller färglösa vitaktiga kristaller eller gryn. Dagens standardsalt är vitt, finkornigt och lättrinnande med lätt kemisk smak. "Kvarnsalt" är vanligt bordssalt med större korn.
Saltlösning
Salt löst i vatten sänker frystemperaturen till under vattnets normala 0°.
När saltlösningen fryser, består isen av rent vatten medan den återstående flytande lösningen blir allt mer koncentrerad och får ännu lägre frystemperatur, tills den vid mättnad (26 %) börjar avskilja fast salt tillsammans med is. Mättad saltlösning kokar först vid 110° och fryser först vid -21° ... som är den lägsta temperatur en blandning av salt (1 del) och snö eller iskross (3 delar) kan ha.
1) Råsalt (vikt varierande med fukthalt)
Finmalet havssalt: 100 ml väger ca 118 gram. 100 gram = ca 93 ml.
Halvgrovt havssalt: 100 ml väger ca 90 gram. 100 gram = ca 112 ml.

Mättad saltlösning (26,4 %): 100 ml väger ca 120 gram. 100 gram = ca 83 ml. Recept nedan.
2) Natriumklorid ( tar inte upp fukt från luften)
Natriumklorid: 100 ml väger ca 220 gram. 100 gram = ca 45 ml. .
Mättad vattenlösning (26,4 %): 100 ml väger ca120 gram. 100 gram = ca 83 ml. Recept nedan.
3) Hushållssalt (vikt varierande med fukthalt)
Finmalet hushållssalt: 100 ml väger ca 110 gram. 100 gram = ca 91 ml.
• Salt har rykte om sig att lösa en del speciella fläckar på textilier, som mögel (stryk på saltlösning, låt torka, tvätta som vanligt) och rost (strö på salt, gnid med citron).
1) Råsalt
• Lättlösligt i 0° vatten: (3 delar vatten), något mer lösligt vid 100° (2,5 delar).
2) Natriumklorid
• Lättlösligt i vatten (2,8-3 delar), något mer i kokhett (2,6 delar). Saltare än 26,5 % kan en vattenlösning inte bli (mättnad). Vid halter däröver fälls natriumkloriden ut och kristalliserar i vattnet (recept nedan). Ca 5 % vattenlösning (1+20) ska vara klar och färglös.
• Måttlgt lösligt i glycerin (10 delar glycerin krävs).
• Olösligt i vegetabiliska och eteriska oljor, svårlösligt i 91 % alkohol och så gott som olösligt i starkare.
pH och inkompatibiliteter
2) Natriumklorid
• 2-5 % vattenlösning ska ha neutral reaktion (pH 6-8).
Innehåll

1) Råsalt
• Natriumklorid: havssalt 97 %, bergssalt 97-99 %.
• Andra salter och mineraler: havssalt 3 %, bergssalt 1-3 %, i det senare t. ex. järnföreningar som ger rosa till röd ton. Vatten innehåller inga mineraler förrän det passerat jorden, så smält snö innehåller alltså inget salt, vilket lär vara det ursprungliga skälet till att samer tar salt i kaffet.
• Jod: Havssalt är rikt på naturligt jod medan bergssalt innehåller mycket lite (runt 5 ug per 100 gram), antagligen för att jod är mycket lättlösligt. Den låga halten är huvudorsak till att struma förr var så vanligt i europeiska bergstrakter där salt bröts, t. ex. i Schweiz. Idag är Himalaya ökänt för sin struma. Kinesiskt salt (10-20 % bergssalt och källsalt) jodiseras. I Indien, där 20 % av saltet är bergssalt, jodiseras det ibland. Myndigheterna har försökt förenkla saken genom att förbjuda brytning av bergssalt men utan att lyckas.
• Bakterier: Orenat havssalt kan vara så bakteriehaltigt att det inte kan användas till konservering.
• Markrester: Bergssalt kan innehålla rester av gips, lera, jord etc.
• Vatten: Obehandlat råsalt är hygroskopiskt, d.v.s. tar upp fukt från luften, så vattenhalten kan bli avsevärd i fuktig miljö. Gammal svensk visdom: När saltet vätskas kan man vänta töväder eller regn.
2) Natriumklorid
• Natriumklorid (förening av natrium och klor): 100 %.

• Andra salter och mineraler: Inga.
• Vatten: Rent natriumklorid är inte hygroskopiskt och innehåller alltså inget vatten.
3) Hushållssalt
• Natriumklorid: Nästan 100 %. Inga eller så gott som inga andra salter och mineraler.
• Jod: Tillsats av jod rekommenderas av WHO som näringstillskott. I Sverige började hushållssalt jodiseras på 1920-talet och sedan 1966 är det obligatorisk för allt salt som ska användas som livsmedel. Undantag: havssalt (som har naturligt hög jodhalt), inläggningssalt (jod missfärgar ättiksinläggningar) och salt märkt kosher (salt med tillsatser är inte kosher). Mängd: Möjligen i närheten av Finland, där jodiserat koksalt innehåller 2.200 ug per 100 gram. Hushållssalt jodiseras också i bl. a. USA men inte i t. ex. England och Israel. I Kina, Indien och länderna kring Medelhavet jodiseras bergssalt men inte havssalt, som äts mest.
• Konsistensmedel: I så gott som allt bordssalt tillsätts något som gör saltet lättrinnande, som kalciumfosfat, magnesiumsulfat (epsomsalt), magnesiumkarbonat, magnesiumoxid eller stärkelse.
• Vatten: Hushållssalt är liksom råsalt hygroskopiskt och blir det ännu mer genom tillsats av konsistensmedel (kalciumfosfat, magnesiumsulfat, magnesiumkarbonat; däremot inte av magnesiumoxid).

Ersättning
En del "hälsosalter" innehåller inte ett uns natriumklorid. De kan inte ersätta salt i recept på hudvårdsmedel.
• Socker: Fungerar lika bra som skrubbmedel.
Hållbarhet
Salt kan förvaras obegränsad tid - det har redan klarat sig i miljoner år. Viktigast är att det hålls torrt. Vattenlöst salt bör inte förvaras lång tid i glaskärl - små bitar av glas kan så småningom lossna. Salt är i sig ett hjälpmedel för att förlänga hållbarheten på andra varor, bland annat genom att vara lätt antiseptiskt. Ett gammalt husmorstips för att hindra att olja härsknar är att hälla lite salt i den.
Inköp We don't sell, we tell!
1) Råsalt: Mindre raffinerade former som havssalt är dyrare än högraffinerat hushållssalt. Bergssaltet "kristallsalt från Himalaya" går att sälja för 200 kronor kilot.
2) Natriumklorid: Farmaceutisk kvalitet på apotek för 200-240 kr per kilo.
3) Hushållssalt: Natriumklorid med tillsatser säljs i livsmedelsbutiken för några kronor kilot.

Användning
Mest känt i parfymsammanhang är de antika grekernas användning av salt i rosenparfym. Det användes inte i någon annan parfym än just denna, som bestod av i huvudsak örtoljan rosenolja. Idag gör man luktstenar av saltdeg och trolldeg.
Rumsdoft På marknaden finns både saltpipor och saltinhalatorer med näsadapter, laddade med bergssalt för inandning; sägs vara bra för luftvägsbesvär.
Hudläkemedel
I krämer förstärker salt den fuktupptagande verkan hos karbamid.
Rengöringsmedel
Lokalt bakteriedödande, använt särskilt på slemhinnor, som i ögonbad och till nässköljning. Bryter ner proteiner (Husmorstrick för att få bort blodfläckar på textilier: Blötlägg i 5 dl kallt vatten med 1 msk salt.). Som skrubbande medel ensamt eller blandat med olja eller annat fett.
• Fysiologisk koksaltlösning: 0,8-0,9 % (ca 1 ml salt per dl vatten)
Kroppsskrubb: Ca 60 % vikt salt i smält vattenfri salva eller fet emulsion.
Förtjockningsmedel
Salt hjälper till att förtjocka sura ämnen som citronsyra och mjölksyra i fytande tvål och andra emulsioner.
• Flytande tvål med laurylsulafat och betain: 1 % 
• Flytande tvål med laurylsulafat och sockertensid: 0,5-2 %
2) Natriumklori: Schampoetiketternas "Sodium Chloride". På huden fungerar det lätt desinfekterande men det är inte därför det används utan för att det hjälper upp konsistensen i vattenlösningar av tensider. Ett tjockt schampo ser mer ut och stannar kvar bättre i håret än ett tunnflytande. Mättad saltlösning uppges använda som stylingmedel av ekologiska frisörer.
Precis som salt kan rengöra porslin (inklusive ingrodda tefläckar i koppar), silver, termosar, stekpannor och det mesta annat, kan det användas som tandpulver. Förutom att rengöra mekaniskt desinfekterar det, men kan slipa lite väl hårt.
Salt och olja är det bästa, enklaste och billigaste skrubbmedlet. Enkelt och effektivt är att helt enkelt gnugga in hela kroppen ordentligt med några nävar salt när man tar ett karbad. Gör det på kvällen, för sedan följer en sömngivande svettning.
Saltbad hör till de allra äldsta hälsokurerna. På huden fungerar det fuktbevarande och lindrar klåda och den lätta hudirritationen gör badet stimulerande. Salt är lätt att parfymera och färga, men gultonat grovt salt kan vara svårt att färga över. 
Salt har dock några egenheter som är till nackdel i ett karbad: Det bildar en ring på badkaret och det gör att tvål inte löddrar. I motsats till många andra salter gör det inte vattnet mjukt. Det används därför vanligen ihop med andra salter som avhärdar vattnet.
Saltbad: Upp till 5 kilo grovsalt i ett helbad
Lätt irriterande, kan ge sveda och stickningar och svider i sår. Täta saltbad torkar ut huden.

Mat och dryck
Salt räknas som ett livsmedel, inte en livsmedelstillsats, och har därför inget E-nummer. Det konserverar genom att skapa ett osmotiskt tryck omkring cellerna som gör att mikroorganismer töms på vätska och torkar ut. Tips för den som fått i sig för stark mat: Ta lite salt på tungan (rapporteras också vara osvikligt mot näsblödning) eller skölj munnen med saltvatten.
1) Råsalt:
I hinduiskt kök är salt, helst havssalt, en av matlagningens sju grundingredienser (de övriga är vatten, vin, mjölk, yoghurt, ghee och honung). För judar är endast ickejoderat grovt havssalt eller mineralsalt kosher. En del råsalter kan ge brist på andra mineraler och spårämnen. Bergssalt saknar vanligen jod helt. I Sverige rekommenderas ett intag på 150 ug jod per dag; 10 gram joderat salt ger 220 ug. Bergssalt från Himalaya kan ge en mycket dyr struma.
2) Natriumklorid: Svenskar äter över 10 gram salt per dag beräknat som natriumklorid. Av detta tillgodogör sig kroppen inte fullt 800 mg av grundämnet natrium. Mindre än hälften av de 10 grammen tillsätts vid spis och bord; resten ingår i livsmedelsindustrins produkter. Som dagligt matsalt är inte rent natriumklorid lämpligt eftersom också övriga mineraler i salt behövs.
3) Hushållssalt:
Konsistensmedlen i salt, särskilt stärkelse, grumlar ättiksinläggningar och jod får dem att mörkna; det säljs därför särskilt inläggningssalt utan dessa tillsatser.
Invärtes bruk
På 1920-talet upptäcktes att grundämnet natrium är livsvikigt, på 1970-talet att det kunde vara livsfarligt. En vuxen har några hundra gram i kroppen, hälften i kroppsvätskorna. Brist är mycket ovanligt.
2) Natriumklorid:   Ingår i näringslösningar - det räcker inte att dricka vatten vid uttorkning, förlorat salt måste också ersättas.
Giftighet Ja, som allt i fel dos. För lite dödar. För mycket stör ämnesomsättningen och leder till kramper, medvetslöshet, hjärnskador, njurkollaps och död. 360 gram salt har dödat en vuxen. En tesked salt användes förr som kräkmedel. En dusch med mättad saltlösning dödar både maskrosor och andra växter. Så gjorde romarna med Kartago - saltade staden till döds.
Miljö Bara runt 4 % av världsproduktionen av salt äts. 70 % går till vägar och industriella processer. 85 % av alla läkemedel tillverkas t. ex. med hjälp av klor, som utvinns ur salt.
Godkänt av Svenska naturskyddsföreningen som Bra Miljöval. Ekologiskt salt betyder vanligen oraffinerat havssalt som utvunnits genom avdunstning. Salt kan inte genmanipuleras, däremot tillsatser i det som majsstärkelse.
I europeiska saltgruvor klagade arbetarna ofta på att saltdammet irriterade luftvägarna. Idag tar man betalt per timme för vistelse i samma gruvrum.

  Recept
Recept I
(fysiologisk koksaltlösning)
• Sterilt vatten - 1 dl
• Koksalt - 1 ml
Salthalt 0,9 %, ungefär som tårar, och det vanliga i fysiologisk koksaltlösning fram till mitten av 1900-talet. Dagens är något svagare, 0,8 %. Används bl. a. till ögonsköljning och nässköljning.
(Källa: Shenet 2003)
Recept II
(mättad saltlösning)
Vatten, rosenvatten eller liknande - 2-3 dl
• Koksalt - 1 dl
Det är svårt att ange exakta mängder eftersom vikten kan variera kraftigt beroende på hur renat och fuktigt saltet är. Å andra sidan behövs det inte heller. Blanda helt enkelt vatten och salt, rör om och värm eventuellt lite. Det salt som kan lösas (26,4 % av lösningens totala vikt) kommer att vara löst innan vattnet nått kokpunkten. Lite olöst överskott blir kvar på botten och kommer inte att lösas av mer tid eller högre värme. Sila genom kaffefilter. Efter avsvalning kan ett tunt saltlager bildas på vattenytan; skeda av och sila om.
Mättad saltlösning används av ekologiska frisörer som stylingmedel. I varuhus säljs det som "saltvattenspray" till osannolikt literpris. Fördelar: ger håret strandkänsla och strandlook, d.v.s. torrt, strävt och matt. Nackdelar: lång torktid, "mjällar" på axlarna när det torkat, fixering blir svag och håller inte i fuktigt väder.
En saltvattenduschning av håret är lärorik - svedan som uppstår visar hur sårig en normalt frisk hårbotten faktiskt är. Dessutom ett utmärkt ogräsmedel.
(Källa: Shenet 2008)

Litteratur: Se t ex Bergmark (1970), Bergmark (1974), Bolin och Gustaver (1960), Carlson (1999), Elkington och Hailes (2000), Gentz och Lindgren (1946), Kurlansky (2002), Lindgren (1918), Meyer (1952), Nilsson (2008), Olsson (2002), Pharmacopea svecica I (1775), Strindberg (1974), Svenska farmakopén VIII (1901), Svenska farmakopén IX (1908), Svenska farmakopén X (1925), Swahn (1996), Thacker (1994), Wicklund (1990). Som kosttillskott: Davis (1977), Davis (1978), Mindell (1989), Okholm (1989), Wilhelmsson (2003), Zinck och Hallas-Møller (2005).
• Artiklar: William S. Ellis: The Aral: a Soviet sea lies dying (National Geoographic, February 1990).
Nätpublikationer: Fineli, finska Folkhälsoinstitutets databas (2005 03 14). SNF Bra Miljöval: Thickening agents/dissolving agents; Other additives (2005 07 20). Kemikalieinspektionen: Natriumklorid (2007 11 01). Projekt Runeberg: Cleve (1883): Kemiskt handlexikon (2008 07 07). Symbols.com (2008 09 19). European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2009 10 03). Open Library: Calvert (1915): Salt in Cheshire (2010 01 08).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/salt.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2011 01 10
Cookieinfo
Made with a Mac