Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Lösningsmedel

Propylalkohol och isopropylalkohol


Synonymer
1) Propylalkohol, propanol, propanol-(1), 1-propanol, n-propylalkohol, normal propylalkohol, primär propylalkohol, etylkarbinol
2) Isopropylalkohol, isopropanol, sekundär propylalkohol, sec-propylalkohol, dimetylkarbinol, propanol-(2), 2-propanol, IPA, hospitalsprit
Farmakopénamn
1) Propanolum, Alcohol propylicus
2) Isopropanol, Alcohol isopropylicus
CAS-nummer 1) 71-23-8 
2) 67-63-0
1) Propyl alcohol
2) Isopropyl alcohol
Engelska namn
1) Propyl alcohol, normal propyl alcohol, primary propyl alcohol, propylic alcohol, propanol, 1-propanol, propan-1-ol, propanol-(1), n-propanol alcohol, n-propyl alcohol, ethyl carbinol
2) Isopropyl alcohol, rubbing alcohol, IPA, isopropanol, propanol-(2), 2-propanol, propan-2-ol, secondary propyl alcohol, dimethyl carbinol
Andra namn
Romanska språk
1) Alcool propylique (franska)
Nordiska språk
2) Isopropylalkohol (danska)

Andra språk

1) Propylalkohol (tyska)
2) Isopropylalkohol (tyska)
Förväxlingsrisk
• Propanal, propenol, propenal - nära släktingar men inte samma sak
Propylenglykol
Isopropylmyristat

Tradition
1) Propylalkohol
Upptäcktes 1853.
2) Isopropylalkohol
Framställdes första gången 1862; den första kemikalien som framställdes för kommersiellt bruk i petrokemisk industri. Verkade lovande som lösningsmedel för doftämnen men man hade fortfarande på 1940-talet problem med lukten som var svår att skyla över. Det rimmar illa med dagens Nationalencyklopedi, som bekriver båda typernas doft som "angenäm". 
Propylalkoholen eller smaken har förändrats. Idag den mest använda alkoholen efter vanlig alkohol och träsprit. 2004 ingick det i 2.600 produkter registrerade hos Kemikalieinspektionen.
Farmakopéerna
1) Propylalkohol: Officinell i nordiska farmakopén 1964.
2) Isopropylalkohol: Officinell i nordiska farmakopén 1964, och åtminstone isopropanol i dagens europeiska.
Framställning
1) Propylalkohol: Görs ur propylengas från petroleumprodukter. Finns i finkelolja varur den kan destilleras.
2) Isopropylalkohol: Av krackningsgaser (propen) eller aceton. Utanför petrokemisk industri kan den också jäsas fram och göras av finkelolja. Den är en sekundär alkohol som i sin tur används för att tillverka aceton och olika estrar som isopropylmyristat.
Ursprung
Tillverkas inte i Sverige.
Beskrivning

1) Propylalkohol: Klar, färglös vätska med egenartad spritlik lukt och brännande smak. Kokar vid 97°.
2) Isopropylalkohol: Klar, färglös vätska med egenartad spritlik lukt och brännande smak. Smälter vid -86°. Kokar vid 82°.

1) Propylalkohol: 100 ml väger ca 80 gram. 100 gram = ca 125 ml.
2) Isopropylalkohol: 100 ml väger ca 79 gram. 100 gram = ca 127 ml.
1) Propylalkohol
• Löslig i vatten, glycerin, alkohol
• Löser inte eteriska oljor lika bra som vanlig alkohol. 
2) Isopropylalkohol
• Obegränsat löslig i vatten, glycerin, alkohol. 
• Löser hartser, eteriska oljor (dubbelt så bra som vanlig alkohol, d. v. s. det räcker med 40 % isopropylalkohol där det krävs 80 % etylalkohol) och limonen i citrusoljor. Bra löslighetsförmedlare, d.v.s. för att blanda vattenlösliga och icke vattenlösliga ämnen, t. ex. eteriska oljor i vatten, och används för att extrahera fett, olja och vaxer ur växter.
pH och inkompatibiliteter
1) Propylalkohol
• Vattenlösning 2 % blir neutral (pH 6-8) till svagt sur (pH 4-6)
• Ska inte blandas med syror. 

2) Isopropylalkohol
• Vattenlösning 2 % blir neutral (pH 6-8).
Innehåll
2) Isopropylalkohol Kosmetisk kvalitet i Europa innehåller åtminstone 96 %, resten vatten. Isopropylalkohol ("rubbing alcohol") i amerikanska recept innehåller 70 % (från drug stores) upp till 99 % (apotek).
Varianter
• Triklor-isoproylalkohol - ett alkohollösligt kristalliniskt pulver som är starkt sömngivande.
Ersättning
• Kan ersätta alkohol och glycerin som klarningsmedel vid tillverkning av såpa och ersättas av dessa - se nedan.
Hållbarhet 1) Propylalkohol: Förvaras i väl slutet kärl. Hygroskopisk = tar upp fukt från luften.  Mycket brandfarligt, antänds av värme och gnistor.
2) Isopropylalkohol: Förvaras svalt, i väl tillslutet kärl och skyddat för ljus. Flyktigt, men inte lika flyktigt som vanlig alkohol. Oxideras till aceton. Lättantändligt. Bakteriedödande effekt ungefär som vanlig alkohol.
Inköp We don't sell, we tell!
2) Isopropylalkohol: För tekniskt bruk (rengöring, ej för utvärtes eller invärtes) på apotek för runt 45 kr per 100 ml, farmaceutisk kvalitet för runt 110 kr per liter.

Doftbeskrivning
1) Propylalkohol: Acetonlik lukt, vilket har varit till hinder för användning i parfym.
Enligt Nationalencyklopedin är alltså lukten "angenäm".
2) Isopropylalkohol: Stark lukt - känns av människan vid 3 miljondelar i luft - som inte är god, utom i Nationalencyklopedin. Omvandlas till aceton när det utsätts för syre (oxideras).
Användning
1) Propylalkohol: Används som lösningsmedel för hartser och eteriska oljor men löser inte lika bra som vanlig alkohol och doftämnena måste förberedas noga för att dölja lukten.
2)
Isopropylalkohol: Mycket använt som lösningsmedel för hartsämnen i eteriska oljor (frankincense, galbanum, inte känsligare som benzoin), på grund av lukten dock mest i färg och lack. Denatureringsmedel i alkohol.
Rengöringsmedel
1) Propylalkohol: Används som antiseptikum på ungefär samma sätt som vanlig alkohol men med kraftfullare verkan. Minskar skumbildning.
2) Isopropylalkohol: Kylande på huden, bakteriedödande, avfettande. Används som desinfektionsmedel (30-50 %), dubbelt så effektivt som vanlig alkohol men är för uttorkande för att kunna användas ofta. Reningsmedel för andra ämnen, som xantangummi. Minskar skumbildning.
Konserveringsmedel
Konserverar ensamt vid 20 % och mer och förstärker andra konserveringsmedels verkan.
Lösningsmedel
Lösningsmedel för färgämnen och annat i ögonsmink och nagellack (4-5 %); torkar snabbt.
2) Isopropylalkohol (så stark som möjligt, helst 99 %) kan vara ett räddande medel för att snabba på förtvålningen. Det används också för att göra genomskinlig tvål och som klarmedel vid tillverkning av såpa. Endast små mängder används; för mycket förstör löddringsförmågan. Kan ge lukt, så den bör få förånga i slutet av processen.
Som vanlig etylalkohol är dessa alkoholer irriterande och uttorkande på huden.

Giftighet
1) Propylalkohol: Kan absorberas genom hud. Inandning kan orsaka yrsel och kvävning.
2) Isopropylalkohol: Akut giftigt. I kroppen omvandlas ca 15 % till aceton. Det ger inte som vanlig alkohol eufori utan endast illamående, ledsmärtor och acetonluktande urin. Råttor dör när de tvingas i 5 gram per kilo kroppsvikt. Dödlig dos för människa är ca 250 ml (ca 200 gram) men redan 20 ml kan förgifta och inandning av ångorna har lett till koma. Används som denatureringsmedel i alkohol (3-5 %). Den amerikanska läkaren Hulda Clark har en teori om att levercancer orsakas av parasiten leverflundra i levern i kombination med isopropylalkohol i kroppen.
Första hjälpen invärtes
Om någon druckit propylalkohol eller isopropylalkohol: Kontakta sjukhus.
Miljö
Lätt nedbrytbara och i begränsad omfattning behandlingsbara i avloppsreningsverk. Inte giftiga för fisk. Mycket branfarliga.
2) Isopropylalkohol: Godkänt av Svenska naturskyddsföreningen som Bra Miljöval t. ex. som denatureringsmedel i alkohol.

Litteratur: Se t ex Antczak och Antczak (2001), Bolin och Gustaver (1960), Failor (2000 [1], 2000 [2]), Lodén (2002), Lodén (2008), Meyer (1952), Nordiska farmakopén (1961-1965), Palmborg, Walter och Werner (1982), Reynolds (1996), Svanberg (1948).
• Artiklar: Hulda Clark om levercancer av isopropylalkohol: Nexus Nya Tider (ISSN 1403-6355; 3:1999).
Nätpublikationer: SNF Bra Miljöval: Solvents (2005 07 20). Kemikalieinspektionen: 2-Propanol (2007 11 01). Performance Process Inc., Nottingham Co.: d-Limonene uses and industries (2008 06 14). European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2008 12 02).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/propylalkohol.html
Datum: 2022 01 18 - Uppdaterad: 2009 12 6
Cookieinfo
Made with a Mac