Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Konserveringsmedel

Kathon CG


CAS-nummer 1) 2682-20-4
2) 26172-55-4
1) Methylisothiazolinone
2) Methylchloroisothiazolinone
Engelska namn
Actizide AC, Euxyl K 100 
1) MI, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
2) CMI, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one

Tradition
Dessa ämnen fungerar inte bara som träimpregneringsmedel utan också som konserveringsmedel i kosmetika. Det senare bruket fick allvarlig kritik i mitten av 1990-talet och användningen har minskat.
Innehåll
Kathon CG är en blandning av 3 delar MI och 1 del CMI.
Varianter • 32 olika handelsnamn finns på olika kombinationer, därtill finns många besläktade ämnen. 
Inköp We don't sell, we tell!
Inget man hittar lätt i svenska butiker.

Konserveringsmedel
Konserveringsmedel mot bakterier och svamp. Fanns i mitten av 90-talet i 10-20 % av kosmetikan på den amerikanska marknaden. 
Mycket irriterande för hud och slemhinnor. Frätande; ger rodnad, blåsor, klåda, fjällning, svullnad och variga bölder. Misstänks vara en av de vanligaste orsakerna till allergiska reaktioner på kosmetika. Irriterande dos är dock mycket högre än vad som brukar finnas i konsumentprodukter (0,0005-0,0009 %).

Giftighet
Mycket giftiga invärtes och på huden och för vattenlevande organismer, men ansamlas inte. Registrerat som bekämpningsmedel klass 2.
Miljö Inte helt nedbrytbara.
Lagstiftning Maxdos i kosmetika i EU är 0,0015 %.

Nätpublikationer: European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2009 09 16).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/kathon.html
Datum: 2021 09 23 - Uppdaterad: 2009 09 17
Cookieinfo
Made with a Mac