Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Terpener - Ketoner

Karvon


Synonymer
Karvon
1) D-Karvon, dextrokarvon, högervridande karvon
2) L-Karvon, laevokarvon, vänstervridande karvon
Farmakopénamn
Carvonum, Carvol, Oleum carvi
CAS-nummer 99-49-0
1) 2244-16-8
2) 6485-40-1
Carvone
Engelska namn

Carvone, oil of caraway
1) D-Carvone, dextro-carvone, 2-methyl-5-iso-propylcyclohexanone, (S)-2-methyl-5-(1-methylvinyl)-2-cyclohexen-1-one
2) L-Carvone, laevo-carvone, l-p-mentha-1(6),8-dien-2-one

Andra namn
Romanska språk
Carvone (franska)

Andra språk
Carvon, Oleum carvi (tyska)
Förväxlingsrisk
• Oleum carvi = också namn på kumminolja.
• Karven = resterna när karvon tagits bort ur kumminoljan; mest terpenen imonen.

Tradition
Farmakopéerna
Karvon ersatte eterisk kumminolja i 1901 och 1908 års upplagor av svenska farmakopén men kumminoljan togs tillbaka 1925. I Tyskland där karvon var officinellt kring förra sekelskiftet kallades det Oleum carvi, kumminoljans farmakopénamn i andra länder.
Framställning 1) D-Karvon
• Källor: Utgör den tyngre delen av kumminessens (50-60 %), mer ju mognare fröna är. Destilleras också ur dillfröessens (35-60 %).

• Tillverkning: Terpenketon (monoterpen och omättad keton) som oxideras (syre upptas, väte avges) ur terpenen L-limonen (vänstervridande limonen).
2) L-Karvon
• Källor: Mest i grönmyntaessens (50-70 %) varur det extraheras.
• Tillverkning: Terpenketon (monoterpen och omättad keton) som oxideras ur terpenen D-limonen (högervridande limonen).
Beskrivning
Båda är färglösa till ljusgula vätskor som gulnar i kontakt med luft. De är kemiskt identiska men spegelvända och luktar olika.

100 ml väger ca 96 gram. 100 gram = ca 104 ml.

• Lösliga i 48-50 % alkohol (löses klart i 20 delar), vegetabilisk olja, mineralolja, propylenglykol.
• Olösliga i vatten, glycerin.
Innehåll Om ovanstående alkohollösning grumlas är karvonet förorenat av karven, den rest som återstår i kumminolja när karvon tagits bort; bestående huvudsakligen av limonen.
Varianter
• Många ytterligare former - dl-, pino-, iso-, cis-, trans-...
Ersättning
Kumminolja kan ersätta och ersättas av karvon. T. ex. tillät 1901 och 1908 års svenska farmakopéer att karvon utlämnades om recept angav kumminolja.
Hållbarhet Förvaras som eteriska oljor - mörkt, svalt, tillslutet. Inte särskilt hållbart. Gul färg är ett tecken på att karvonet är gammalt eller har förvarats fel. D-karvon används för att hindra potatis från att gro och mögla under lagring.
Inköp We don't sell, we tell!
Inget man hittar i svenska butiker.

Doftbeskrivning
1) D-karvon: Luktar eterisk kumminolja.
2) L-karvon: Luktar eterisk grönmyntaolja men sötare och renare.
Användning
1) D-karvon: Kummindofter använda mycket i mat; kan ingå med upp till 2 % av doftämnena.
2) L-karvon: Använda i friska dofter där den kan utgöra upp till 3 % av doftämnena.

insektsmedel: Stöter bort insekter.

Kramplösande på glatt muskulatur, vilket är en del av förklaringen till att eteriska oljor som kumminessens är till hjälp vid kolik.

Mat och dryck
Smakämnen i matindustrin - ger kummin- respektive myntasmak.
Giftighet
Som så många ketoner - ja.
1) d-karvon: FAO/WHO har satt gränsen för acceptabelt dagligt intag vid 1 mg per kilo kroppsvikt. Akut giftighet prövades i en studie i början av 80-talet; 800 mg olja per kilo kroppsvikt injicerad på möss framkallade kramper. Översatt till människa (70 kilo): injicerar man 54 gram karvon (56 ml) får man troligen kramper.
2) l-karvon: Åtminstone en av l-karvonerna uppges vara giftig, men inte mer än att den används som smakämne i livsmedel.

Litteratur: Se t ex Gattefossé (1993), Gentz och Lindgren (1946), Kruskopf (1959), Lindgren (1918), Neuendorf (2009), Svenska farmakopén VIII (1901), Svenska farmakopén IX (1908), Thompson (1928).
Nätpublikationer: Felter och Lloyd (1898, 1900): King's American Dispensatory (2003 12 22). Good Scents Co. (2006 08 14). Cropwatch newsletter 11 (2008): Robert Tisserand: Challenges facing essential oil therapy: proof of safety (2008 01 30).
European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2009 09 16).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/karvon.html
Datum: 2021 09 23 - Uppdaterad: 2010 09 10
Cookieinfo
Made with a Mac