Shenet
Växter Råvaror  Referens Sök Forum Kontakt Hem
Tinkturer

Johannesörtstinktur


Moderväxt
Johannesört (Hypericum perforatum) - se där om växtförhållanden, skörd, historia
Synonymer
Johhannesörtstinktur, johannesbrännvin, johannisdroppar, hirkum-pirkumbrännvin, perikonbrännvin
Farmakopénamn
Tinctura hyperici
Engelska namn

Hypericum tincture, tincture of St John's worth

Andra namn
Nordiska språk
Johannestinktur, perikumtinktur, perikonsnaps (danska)

Tradition

Johannesört, ringblomma och arnika är de tre stora sårläkarna inom europeisk örtmedicin och alla verkar framför allt genom sina rödgula färgämnen. Särskilt johannesört med sitt röda färgämne hypericin antogs förr hjälpa mot och för allt som rörde blod. Vanligast var alkoholutdraget, som baddades på blödande sår, masserades på värk och intogs mot blödningar, menssmärtor och allmän trötthet. Bildstormaren och örtkännaren Paracelsus (1493-1541) lär ha varit mycket förtjust i johannesört både som sårläkemedel och invärtes medel mot psykiska svaghetstillstånd. På senare år har naturläkemedel på johannesört blivit stort som antidepressivum.

Framställning
Tillvägagångssättet är enkelt: Blomknoppar, blommor eller hel johannesört får dra i svag sprit (40-50 %) och filtreras sedan.
... så vida man inte frågar experterna på brännvinskryddor. Då duger bara blomknopparna, som ska vara i ett särskilt utvecklingsstadium och inte får beröras med fingrarna eftersom det förstör hypericinet - se under johannesört där det ges detaljer om hur örten ska skördas. Spriten har varit brännvin (40-50 %) i både stugor och på apotek (dagens Absolut vodka och Svenskt brännvin håller 40 %). För starkt utdrag ger terpentinsmak.
Beskrivning
Rödfärgad sprit eller medicinskt vin med besk smak.
70 % alkohol: 100 ml väger 89 gram. 100 gram = 112 ml.
60 % alkohol: 100 ml väger 91 gram. 100 gram = 111 ml.
40 % alkohol: 100 ml väger 95 gram. 100 gram = 105 ml.
För detaljer, se alkoholmått.
• Tinkturer är inte blandbara med vegetabiliska oljor - oljan och spriten lägger sig i två skikt. För att lösa eteriska oljor måste tinkturen ha åtminstone 70 % alkoholhalt och för hartsämnen ännu högre.
• Kan blandas obehindrat med vatten, glycerin och alkohol.
Innehåll

• Hypericin gör tinkturen röd och är det som har antidepressiv effekt. Egentligen är det ett samlingsnamn för flera flavonoider kallade antrakinoner och ibland naftodiantroner som ingår med 2-4 % i örten. De är örtens färgämnen, gula i blommor (biapigenin, amentoflavin) och blad (quercitrin, quercitin) och röda i båda (hypericin, pseudohypericin). Mest av de röda färgämnena finns i blommorna, mer i färska (upp till 1 %) än i torkade (0,2-0,3 %) och mer i äldre plantor än i yngre.
• Fenolen hyperforin som har visat sig ha samma effekt som hypericin kommer inte med i alkoholutdrag eftersom det är fettlösligt - se johannesörtsolja.
• Eterisk olja: Upp till 1 % i blommor och blad varav lite löses i både olja och alkohol.
Garvämnen (ca 10 % i örten, 12 % i blommorna) löses ut i både alkohol och vatten (johannesörtsinfusion).

Varianter

Johannesörtsinfusion - utdrag med vatten.
Johannesörtsolja - utdrag med olja.
En kombination av de tre drar ut flest och mest av de ämnen som (hittills) identifierats som verksamma. Se under oljan för detta.

Hållbarhet Hållbart - spriten konserverar. Förvara väl tillslutet så att alkoholen inte avdunstar.
Inköp We don't sell, we tell!
Som naturläkemedel i hälsokostbutiker.

Hudläkemedel
Redan Culpeper (1653) nämner tinkturen som ett gott avsvällande medel, t ex på blåmärken och som sårmedel. Den kan användas till sårtvätt på skrubbsår, mindre brännsår och andra mindre skador på huden och kan liksom oljeutdraget också vara effektiiv på en del utvärtes virussjukdomar som bältros och herpes. Vid munherpes: Tinktur på blåsorna, sen ut i solen.
I europeisk folkmedicin har olika utdrag på johannesört använts som sammandragande medel på sår. Till den inflammationshämmande och sårläkande effekten bidrar eterisk olja och garvämnen. De senare dras ut bäst i vatten. Både alkohol- och vattenutdrag är sammandragande och lindrar hudirritationer. För bästa utvärtes verkan bör de två kombineras (t ex genom att man använder svag sprit som vodka eller starkvin) - och helst också med ett oljeutdrag, som drar ut antibakteriellt verkande hyperforin. Se johannesörtsolja om sådana kombinationer.
Massage Tinkturen användes mycket förr till ingnidning på ryggskott, gikt och kramper.
Bör undvikas på huden i solsken eftersom hypericin är fotosensibiliserande - kan ge rodnad, inflammation, utslag, missfärgningar.

Mat och dryck
"Med blommorna sätter bondfolket på brännvin purpurfärg", är allt som berättas om johannesörten i Linnés Flora Oeconomica (1749). Brännvinet kallas hirkum-pirkum - en daglig morgonsup höll humöret uppe under vintern.
Invärtes bruk
Extrakt av johannesört i tablett- och kapselform har på senare år börjat användas för sin antidepressiva effekt och verkan på psykosomatiska sjukdomar, eller som det heter om naturmedlen: "Traditionellt använd vid lätt nedstämdhet, lindrig oro och mot tillfälliga insomningsbesvär" - eller som Culpeper sade om tinkturen på 1650-talet: "Mot melankoli och galenskap". I Tyskland har sådana extrakt använts länge och utgjorde 1997 25 % av all försäljning av antidepressiva preparat. Effekten är att enzymer som blockerar seritonin hämmas, signalämnet dopamin omvandlas till noradrenalin och att utsöndringen av melatonin påverkas. I naturläkemedel standardiseras halten så att dagsdosen hypericin blir 0,2-1 mg. Man har på 90-talet funnit att den fettlösliga fenolen hyperforin (i johannesörtsolja) har samma effekt, kanske till och med starkare.
Giftighet

Inte giftigt vid normal användning men johannesört har samma bieffekter som andra antidepressiva medel, både äldre och nyare, som: Det är fotosensibiliserande, särskilt för ljushyade, både utvärtes och invärtes (30 mg - 1 gram hypericin per dag). Normaldoser (1-3 mg) ger sällan sådana problem. Djur som ätit johannesört kan få svåra besvär av solen. Allergiska hudreaktioner kan också inträffa. Det kan hämma upptaget av andra läkemedel, inklusive p-piller; sedan 2002 ska detta anges tydligt på johannesörtspreparatens förpackningar. Det kan också höja blodtrycket kraftigt om man samtidigt äter livsmedel som är rika på tyramin, t. ex. ost och vin.


Recept
Recept I Renat brännvin
• Blommor och knoppar av johannesört
Fyll en brännvinsbutelj med blommor och blomknoppar. Renat brännvin hälls över, lock skruvas till. Får stå orört till fram emot jul. Silas, t. ex. genom Melittafilter. Annat renat eller milt kryddat brännvin sätts till.

(Källa: Bergmark 1981)
Recept II Alkohol (70 %) - 1 dl
• Färska eller torkade blommor av johannesört - 20 gram
Stöt blommorna i mortel. Låt dra tio dagar.
 
(Källa: Zittlau 1999)
Recept III Alkohol (25-45 %), t. ex. Absolut vodka (40 %)
• Blommor eller blommor med blad av johannesört
Får dra 8 dagar. Omskakas dagligen. Silas och filtreras.
(Källa: Okänd 1999)
Recept IV Alkohol, t. ex. brännvin eller vodka (38-40 %) - 1 dl
• Blomknoppar av johannesört - ca 175 st
Blomknopparna (som inte ska vidröras med händerna under skörd eller blandning) får dra i spriten i minst tre dagar eller upp till flera månader. När knopparna silats av har man en starkt röd tinktur varav man till johannessnaps tar en del + två delar brännvin.
(Källa: Shenet 2004)

Litteratur: Se t ex Bergmark (1983), Bruhn och Eneroth (2000), Culpeper (1976), Färnlöf och Tunón (2001), Juneby (1977), Juneby (1999), Jönsson och Simmons (1935), Lindeberg (1982), Lindeberg (1988), Lindgren (1918), Linné (1971), Ljungqvist (2007), Stodola och Volák (2000), Svanberg (1998), Zittlau (1999)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/johannesortstinktur.html
Datum: 2021 09 17 - Uppdaterad: 2010 09 23
Cookieinfo
Made with a Mac