Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Konserveringsmedel - Vitaminer

E-vitamin


Synonymer

1) Alfa-tokoferoler
1.1) Naturligt alfa-tokoferol, d-alfa-tokoferol
1.2) Syntetiskt alfa-tokoferol, dl-alfa-tokoferol

2) Tokoferolestrar
2.1) Naturligt E-vitaminacetat, d-alfa-tokoferolacetat, d-alfa-tocoferylacetat
2.2) Syntetiskt E-vitaminacetat, naturidentiskt E-vitaminacetat, dl-alfa-tokoferolacetat
, dl-alfa-tokoferylacetat

Farmakopénamn

2.1) Tocopheroli acetas (alfa), Tocopherylis acetas (alfa) 
2.2) Tocoferyli acetas

1.1) E 306 Tokoferolrika extrakt
1.2) E 307 Alfa-tokoferol
CAS-nummer 1) 1406-66-2, 10191-41-0, 2074-53-5, 59-02-9, 148-03-8, 119-13-1, 54-28-4
1.1) 10191-41-0, 59-02-9
1.2) 59-02-9, 1406-18-4, 10191-41-0
2.2) 7695-91-2, 58-95-7
1) Tocopherol
1.1) Tocopherol
2.2) Tocopheryl acetate
Engelska namn
1) Alpha-tocopherols, vitamin E, alpha-tocopherol, a-tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
1.1) Natural alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol
1.2) S
ynthetic alpha tocopherol, dl-alpha-tocopherol, simulated natural tocopherol
2) Esters of tocopherol
s
2.1) Natural tocopherol acetate
, d-alpha-tocopherol acetate, natural tocopheryl acetate, d-alpha tocopheryl acetate
2.2) Tocopheryl acetate, synthetic tocopherol acetate
, dl-alpha-tocopherol acetate, dl-alpha tocopheryl acetate, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-yl acetate
Andra namn
Romanska språk
1) Tocophérol (franska)
Nordiska språk
E-vitamin (danska)

Andra språk

1) Tocopherol (tyska)

Tradition
1) Alfa-tokoferoler
1922 upptäcktes en okänd faktor som nödvändig för människors och djurs fortplantning, snabbt känd som "antisterilitetsvitaminet". 1924 fick det namnet vitamin E och året därpå tokoferol, efter grekiska tos = barnafödsel, phero = frambringa och ol = alkohol. 1936 isolerades vitaminet ur vetegroddolja och 1938 framställdes det syntetiskt. 1956 upptäcktes att det finns åtta olika former. 

Farmakopéerna

2.1) Naturligt E-vitaminacetat: Naturligt d-alfa-tokoferolacetat var det första E-vitaminet som togs upp i svenska farmakopén, i den sista upplagan 1946. När nordiska farmakopén började gälla 1964 upptog den tokeferylacetat utan vidare bestämning.
2.2) Syntetiskt E-vitaminacetat: Syntetiskt tokoferylacetat
finns upptaget i dagens europeiska farmakopé.
Framställning 1) Alfa-tokoferoler
Tokoferolerna, kemiskt sett alkoholer, är den vanliga formen i naturen och den som är mest verksam i människokroppen. De finns i hudens yttersta lager, dubbelt så mycket i överhuden som i läderhuden därunder och 20 gånger mer i ansiktet än på armarna. Av innehållsdeklarationer för kosmetika framgår inte om alfa-tokoferoler är naturliga eller syntetiska utan de slås samman till kort och gott tokoferol.
1.1) Naturligt d-alfa-tokoferol: Vakuumdestilleras ur sojabönor och vegetabiliska oljor. Vetegroddolja innehåller mest (160 mg = 238 IE per 100 ml), därefter följer solrosolja (34 mg = 51 IE). Feta oljor innehåller betydligt mindre. Animaliska fetter innehåller så gott som inget. 

1.2) Syntetiskt dl-alfa-tokoferol: Framställs syntetiskt.
2) Tokoferolestrar
Estrarna ombildas till alkoholer på huden.
2.1) Naturligt E-vitaminacetat: Extraheras ur vegetabiliska oljor, som innehåller varierande mängder, bl. a. beroende på hur oljan behandlats. Varmpressning och raffinering minskar mängden, härdning tar bort allt. Mest finns i vetegroddolja. Genom behandling av tokoferol får man den stabilare formen tokoferyl.
2.2) Syntetiskt E-vitaminacetat: Framställs syntetiskt så att de överensstämmer kemiskt med naturliga genom att tokoferoler förestras med syror. Ättiksyra ger acetater, bärnstenssyra succinater, linolsyra linoleater o.s.v. Genom behandling av tokoferol får man den stabilare formen tokoferyl.
Beskrivning

1) Alfa-tokoferoler: Tjocka oljor, klara, färglösa eller gulbruna, luktlösa eller nästan luktlösa. Tjocknar vid temperaturer under 20°; blir flytande igen med lätt uppvärmning.
2) Tokoferolestrar: Tjocka, oljiga vätskor, färglösa, ljusgula, gula eller gulbruna; mörknar i syre och ljus. Luktlösa eller nästan luktlösa. Tjocknar vid temperaturer under 20°; blir flytande igen med lätt uppvärmning.

1) Alfa-tokoferoler
1.1) Naturligt d-alfa-tokoferol: 100 ml väger 94-96 gram. 100 gram = 107-104 ml.
1 mg = 1,49 IE E-vitamin = 1 d-alfa-TE.
0,67 mg = 1 IE E-vitamin = 0,67 d-alfa-TE.
Norm för dagens d-alfa-tokoferol-ekvivalenter (1 mg = 1 d-alfa-TE) som dock sällan används.
1.2) Syntetiskt dl-alfa-tokoferol: 1 mg = 1 IE E-vitamin = 0,74 d-alfa-TE.
Mindre biologiskt aktivt än naturliga former och måste därför doseras högre när det tas invärtes.
2) Tokoferolestrar
2.1) Naturligt E-vitaminacetat: 1 mg = 1,36 IE E-vitamin. 0,73 mg = 1 IE E-vitamin.
2.2) Syntetiskt E-vitaminacetat: 100 ml väger 95-97 gram. 100 gram = 105-104 ml.
1 mg = 1 IE E-vitamin - s
tandard för de internationella enheterna (IE) för att mäta E-vitaminpreparats styrka.

• Alla former är olösliga eller så gott som olösliga i vatten men kan tillverkas i vattenlösliga former, som tas upp lättast vid invärtes bruk.
• Alla former är lättlösliga till måttligt lösliga
i alkohol (löses i 5-30 delar 95 % alkohol), och lättlösliga till blandbara i vegetabiliska oljor (löses i 1-30 delar olja).
pH och inkompatibiliteter
1) Alfa-tokoferoler
• Motstår syror bra men är känsliga för alkalier.
• Naturliga d-alfa-former kan utveckla dålig lukt ihop med karbamid.
2) Tokoferolestrar

• Stabila i sur miljö.
• Stabila i alkalisk miljö så länge den är syrefri men oxideras när syre kommer till, särskilt i närvaro av järnsalter, silversalter och härsket fett.

Innehåll • E-vitaminhalt: Ofta ett mysterium beroende på omräkningar mellan mg, IE och andra enheter - se ovan under Mått och vikt.
• Övrigt: Kapselskal brukar bestå av gelatin, glycerin och vatten.
Varianter 1) Alfa-tokoferoler: Åtta tokoferoler har E-vitaminverkan. Bland dem:
• Beta-tokoferol. 1 mg = 0,3 IE.
• Gamma-tokoferol
(E 308 Gammatokoferol). Tveksamt om det används som tillsats. 1 mg = 0,09 IE.
• Delta-tokoferol (E 309 Delta-tokoferol). Tveksamt om det används som tillsats. 1 mg = 0,009 IE.
Alla är tjocka klara oljor, färglösa eller gulbruna, luktlösa eller nästan luktlösa. De förekommer naturligt i livsmedel och fyller delvis en annan funktion i kroppen än alfa-tokoferoler; som antioxidanter i framför allt mag-tarmkanalen.
Ett par av dem, syntetiskt framställda, används som antioxidationsmedel i feta livsmedel på samma sätt som alfa-tokoferoler men annars används de inte mycket, t. ex. sällan som kosttillskott.
2) Tokoferolestrar: Många olika förestrade tokoferoler (linoleat, nikotinat, fosfat...) används i kosmetika.
Hållbarhet
Förvaringskärlet är viktigt. Det ska vara så lufttomt = syrefritt som möjligt, vilket åstadkoms genom att det hålls väl tillslutet och fyllt. Trick: Ställ kärlet upp och ner eller fyll på med glaskulor vartefter det töms så att oljan alltid når upp till kanten. Kärlet bör inte vara av plast (tokoferoler reagerar med plast och går förlorat) eller järn (oxideras i närvaro av järnsalter och silversalter). Att askorbinsyra är en antioxidant för E-vitamin genom att hjälpa det att återbildas är tyvärr inte till stor hjälp eftersom E-vitamin är fettlösligt och vanligt C-vitamin vattenlösligt.
1) Alfa-tokoferoler är hållbara men oxidationskänsliga = bryts ner av luftens syre. Klarar frystemperatur ganska bra och upphettning till åtminstone 180-200° om miljön är syrefattig. Tål dagsljus men ska skyddas från direkt UV-ljus. Motstår syror bra men är känsliga för alkalier.
2) Tokoferolestrar: Känsliga för syre och ljus (mörknar) men tål dem bättre än tokoferolerna. Klarar syror bra men är känsliga ihop med alkalier; klarar sig bra i alkalisk miljö endast om den är syrefri. Värmekänsliga (bör inte värmas till över 50°). Känsliga för oxiderande ämnen (oxideras), t. ex. i närvaro av härsket fett.
Antioxidans
0,5-1 % E-vitamin tillsätts som antioxidant i oljeblandningar - se nedan under Hudvård. Det skyddar olja och fett från syret som får det att härskna men kan inte rädda något som redan börjat härskna. Överdosering drar tvärtom till sig syre.
Inköp We don't sell, we tell!

1) Alfa-tokoferoler
1.1) Naturligt d-alfa-tokoferol: I hälsokostbutiker för runt 110 kr per 32.000 IE.
1.2) Syntetiskt dl-alfa-tokoferol
: Hos importörer av eteriska oljor för runt 70 kr per 30 ml (920 IE/gram). I hälsokostbutiker i olika styrkor och prislägen.
2) Tokoferolestrar
2.1) Naturligt E-vitaminacetat: I hälsokostbutiker för runt 155 kr per 30.000 IE. På apotek för runt 125 kr per 10 ml.
2.2) Syntetiskt E-vitaminacetat: Hos importörer av eteriska oljor för runt 180 kr per 30 ml (1.250 IE/gram).


Hudvård

Antioxidationsmedel
E-vitamin är inte ett konserveringsmedel som hämmar bakterietillväxt utan ett antioxidationsmedel som hindrar fett och oljor från att oxidera, d.v.s. ta upp syre från luften och härskna. Genom att syret dras till vitaminet istället för till fettsyrorna skyddas oljan. E-vitamin skyddar alltså fettlösliga ämnen (hudfett, oljor, fetter, eteriska oljor, A-vitamin, betakaroten m.m.) på samma sätt som C-vitamin skyddar vattenlösliga. Ju högre halt fleromättat fett, desto mer E-vitamin behövs för att hålla härskningsprocessen stången. Men E-vitamin drar också till sig syre, så för mycket kan få en olja att oxidera snabbare.
E-vitamins skyddande förmåga förstärks av C-vitamin: Under ombildningen av fria radikaler (bildade när kroppen förbränner syre till mindre farliga former som kan utsöndras) bildar E-vitamin själv en fri radikal, som reagerar långsammare och bryts ner lättare. C-vitamin hjälper till att återbilda denna radikal till E-vitamin.
1) Alfa-tokoferoler: Som antioxidationsmedel i burken fungerar tokoferoler bättre än estrarna. De hämmar också bildning av nitrosaminer i krämer. Naturligt d-alfa är effektivast, syntetiskt dl-alfa får doseras lite högre.
Fett, olja, hudolja med mycket mättat fett, salva, cerat, fet kräm: 0,5 % naturligt; 0,7-1 % syntetiskt.
• Olja, hudolja med mycket fleromättat fett, solskyddsmedel: 1 % naturligt; 1,5 % syntetiskt.
Hudläkemedel
2) Tokoferolestrar ombildas till alkoholformen tokoferoler på huden. De är rätt vanliga i fuktighetskrämer. Som vanligt för E-vitaminer gäller att naturliga d-former är mest effektiva och att de syntetiska dl-formerna får doseras lite högre. För mycket blir fett och klibbigt.
Hudolja, salva, fet kräm för dagligt bruk: 0,5-1 % naturligt; 1-1,5 % syntetiskt. Fungerar särskilt bra ihop med gurkörtsolja eller nattljusolja och lite nyponfröolja. Om huden är mycket torr tillsätts också någon fetare olja (aprikoskärnolja, persikokärnolja, avokadoolja).
Ansiktsmask: 1-2 % av volymen.
Cerat: 1-10 % naturligt; 1,5-13 % syntetiskt.
Sårsalva: 2-10 % naturligt; 3-13 % syntetiskt.
E-vitamin stimulerar upptaget av syre och gör att det syre som är tillgängligt utnyttjas bättre - i samma takt som vitaminet självt förstörs av det. Därmed stimuleras blodcirkulation, påskyndas sårläkning och förhindras ärrbildning. E-vitamin utvärtes har med framgång också prövats medicinskt på många typer av hudbesvär. Det kan t. ex. användas på torr hud, klåda, eksem, brännskador, liggsår, kortisonskador, hudbristningar, sår och ärr. 100 % kan droppas direkt ur kapseln på brännsår och skador för snabb och ärrfri läkning. Exempel:
Brännskador och sår: 100 % direkt ur kapseln flera gånger om dagen.
Torr hy: 100 % direkt ur kapseln.
Vårtor: 100 % direkt ur kapseln.
Klåda, t. ex. av hemorrojder, åderbråck: 100 % direkt ur kapseln.
Hudolja: 100 % direkt ur kapseln på kvällen - dunderkur för uttröttad hy.
Solskydd
2) Tokoferolestrar: E-vitamin "tar hand" om de fria radikaler som bildas vid UV-bestrålning och som får hudens fett att oxidera. Flera studier visar att huden klarar solstrålning bättre, särskilt UVB, om den tillförs E-vitamin utifrån. Särskilt esterformen acetater anses kunna förebygga hudrodnad och solsveda. Däremot skyddar det inte mot pigmentering, alltså att huden blir brun. Genom att skydda mot brännskador förebyggs indirekt rynkor - därav marknadsföringen av "E-vitamin mot rynkor". Direkt ljugit har man ju inte men inte talat sanning heller.
• Solskyddsmedel: 1-3 % naturligt E-vitaminacetat; 1,5-4 % syntetiskt.

Oljespray mot snarkning
2) Tokoferolestrar: Smörjande och läkande ingrediens i spray mot snarkning som sprayas mot ovansidan av svalget eller i näsborrarna. Se under Munvatten för beskrivning och recept.

Torr och känslig hy, åldrad eller länge negligerad och vanskött hy.
Bör tillsättas massageoljor som ska sparas.
Oförtvålbart. E-vitamin (helst en kombination av olika tokoferoler) kan tillsättas för att motverka härskning av tvål och såpa, men det viktigaste förebyggande medlet är att använda färska oljor i en bra kombination av fettsyror. Dålig fettråvara kan inte kompenseras med E-vitamin.
Kan ge kosmetikaakne (pyttesmå knottriga utslag i ansiktet), som går bort då man slutar använda det. E-vitaminer i hudvårdsprodukter orsakar sällan allergiska reaktioner, men fall av kontakteksem har rapporterats.

Mat och dryck

20-30 % av det E-vitamin vi får i oss med maten absorberas. Djupfrysning minskar halten i livsmedel. Vid raffinering av säd går 80 % förlorat. Man beräknar att européer fick i sig 150 IE/dag innan kliet började tas bort ur vetet. Idag är dagsintaget 7-8 iE./dag
1.1) Naturligt alfa-tokoferol (E 306 Tokoferolrika extrakt)
1.2) Syntetiskt alfa-tokoferol (E 307 Alfa-tokoferol)
Båda får tillsättas utan mängdbegränsning i alla livsmedel som får innehålla tillsatser. De används som antioxidanter särskilt i feta livsmedel som färdigmat och choklad.
2) Tokoferolestrar (E-vitaminacetat) förekommer inte naturlligt och används inte i livsmedel, däremot som kosttillskott.

Invärtes bruk

När E-vitamin finns tillgängligt i kroppen reagerar de fria radikalerna (som bildas i normal ämnesomsättning) med vitaminet istället för med dubbelbindningarna i fleromättade fettsyror, A-vitamin, betakaroten och hormoner, som därmed hindras från att oxidera = härskna.
Brist märks inte tydligt eller dramatiskt utan har en allmänt nedsättande och åldrande effekt på hela organismen. Till hudproblem hör akne, torr hud, eksem, åderbråck, hudbristningar, ständiga blåmärken, dålig sårläkning, torrt hår och håravfall. E-vitamin gör att kroppens syre används mer ekonomiskt, vilket leder till snabbare sårläkning med minskad eller ingen ärrbildning (ärrvävnad bildas vid låg syrehalt). De yttre bristtecknen är en trolig återspegling av likadant åldrande och ärrbildning i inre organ.
Officiella rekommendationer för vuxna rör sig runt 8-12 mg (11-16 IE) per dag. I vitaminterapi anses 150-300 mg (200-400 IE) vara optimal dagsos.
2.1) Naturligt E-vitaminacetat: Naturliga former av acetat är de bästa som kosttillskott.

Giftighet
E-vitamin anses praktiskt taget ofarligt utom vid blödarsjuka, reumatisk hjärtsjukdom och högt blodtryck. Till skillnad från andra fettlösliga vitaminer lagras det (främst i hypofys och binjurar) endast kort tid, ungefär som de vattenlösliga B- och C-vitamin. Höga doser ger diarré, huvudvärk, yrsel, trötthet, magont, på längre sikt högt blodtryck, akne, dålig sårläkning.
2.1) Naturligt E-vitaminacetat: Giftig dagsdos vid långtidsanvändning är 1.200 mg (1.600 IE), i sällsynta fall redan 600 mg (800 IE).
Miljö

Naturliga E-vitaminer med ursprung USA kan ha framställts ur genmanipulerad soja.
1.1) Naturligt alfa-tokoferol, d-alfa-tokoferol: KRAV-godkänt antioxidationsmedel.
2.2) Syntetiskt E-vitaminacetat: Tokoferylacetat bedömdes som mycket miljöbelastande i en rapport från danska Forbrugerstyrelsen 1998.


Litteratur: Se t ex Andersen (2004), Bolin och Gustaver (1960), Elkington och Hailes (2000), Ljungdahl (1953), Lodén (2002), Lodén (2008), Meyer (1952), Nilsson och Peterson (1998), Nordiska farmakopén I (1961-1965), Reynolds (1996), Steinman och Epstein (1995), Svenska farmakopén VIII (1901), Svenska farmakopén XI (1946), Winter (1994). Som kosttillskott: Davis (1977), Davis (1978), Mindell (1989), Okholm (1989), Wilhelmsson (2003). Som livsmedelstillsats: Hanssen (1986), Livsmedelsverket (1998), Nilsson (2007), SLV FS 1999:22. Danska miljörapporten: Forbrugerstyrelsen: Miljovurdering af hårschampoo og balsam (Tekniske Meddelelser 1:1998).
• Artiklar: Aly, Karl-Otto: Kan vitamin E förebygga kranskärlssjukdom? (Prosana 3:2001). Zondlo Fume, Monice: Final report on the safety assessment of Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Tocopheryl Linoleate, Tocopheryl Linoleate/oleate,Tocopheryl Nicotinate, Tocopheryl Succinate, Dioleyl Tocopheryl Methylsilanol, Potassium Ascorbyl Tocopheryl Phosphate, and Tocophersolan (International Journal of Toxicology,21(Suppl.3):51-116,2002).
Nätpublikationer:
European Commission: Cosing: Cosmetic ingredients and substances (2009 01 21).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/evitamin.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2009 11 5
Cookieinfo
Made with a Mac