Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Emulgeringsmedel - Tensider

Cocoamider


Synonymer

Cocoamider, cocamider, kokoamider. Handelsnamn som Comperlan COD, Purton Detergent
1) Cocoamid MEA
2) Cocoamid DEA
3) Cocoamid MIPA

CAS-nummer 1) 68140-00-1
2) 68603-42-9
3) 68333-82-4
1) Cocamide MEA
2) Cocamide DEA
3) Cocamide MIPA
Engelska namn
Cocamides, coco amides
1) Cocamide MEA, N-(hydroxethyl) coco amides
2) Cocamide DEA, N,N-bis(hydroxyethyl) coco amides
3) Cocamide MIPA, N-(2-hydroxypropyl) coco amides

Tradition
Användningen av denna typ av tensider ökade mycket i Sverige under 1990-talet.
Framställning

Utgångspunkten vid tillverkningen är kokosfett eller palmkärnolja varur man tar den mättade fettsyran laurinsyra som med hög värme, tryck och en katalysator reduceras till motsvarande fettalkohol laurylalkohol. Då först har man råvaran till tensiden. Laurylalkoholen etoxyleras = behandlas med etylenoxid, sedan med svavelsyra och sist neutraliseras med alkaliskt monoetanolamin (MEA), dietanolamin (DEA) eller monoisopropanolamin (MIPA). Hör till fettsyrealkanolamiderna bland de nonjonaktiva tensiderna.

Beskrivning Feta massor, pulver eller vätskor.
Innehåll

pH och inkompatibiliteter
• Elektriskt oladdadd (neutral).
• Nonjonaktiva tensider kan hämma den konserverande förmågan hos parabener, bensoesyra, natriumbensoat och andra bensoater.

Innehåll
Blandningar av etanolamider. Kan vara förorenade av eller bilda nitrosaminer.
Varianter • Många liknande halv- och helsyntetiska tvålämnen med löddrande och emulgerande effekt tillverkas av olika fettråvaror och neutraliserade med olika alkalier. Det finns ett 30-tal varianter bara av DEA (neutraliserade med dietanolamin) som Almondamide DEA, Avocadamide DEA, Behenamide DEA, Cornamide DEA, Lauramide DEA, Oleamide DEA, Soyamide DEA...
Inköp We don't sell, we tell!
Inget man hittar i svenska butiker.

Rengöringsmedel
Cocoamider används som rengörande, skumstabiliserande och förtjockande tensid i allt från diskmedel till duschkräm. Som andra nonjonaktiva tensider skummar de dock inget vidare så de brukar kombineras med anjonaktiva tensider.

Flytande tvål och duschkräm: upp till 50 %
Hårschampo, rakkrämer: 1-5 % - stabiliserar skummet och förtjockar blandningen.
Fast tvål Om regelrätta tvålar av etanolaminer, se trietanolamin (TEA).
Cocoamider förtjockar och emulgerar skumbad och stabiliserar skummet. I badolja blandas de med vanlig olja och eteriska oljor för att dessa ska emulgera med badvattnet istället för att flyta ovanpå.
Kan irritera ögonen. Hela gruppen är känd som allergen men är trots allt mildare än de anjonaktiva tensiderna, så de får ofta spela rollen som understödjande och förmildrande komponentl.

Giftighet
Inte akut giftiga vid förtäring. Nitrosaminerna som finns i eller bildas i cocoamid MEA och cocoamid DEA är cancerframkallande. I fallet DEA verkar också själva DEA vara cancerogent. Se även under trietanolamin (TEA).
Miljö Cocoamider är giftiga för en del vattenliv men inte för fisk. Kan bidra till övergödning. Troligen lätt nedbrytbara.
1) Cocoamide MEA: Klassificerat av Danska Forbrugerstyrelsen som miljöfarligt. Godkänt av Svenska Naturskyddsföreningen som Bra Miljöval av emulgeringsmedel.

2) Cocoamide DEA: Klassificerat av Danska Forbrugerstyrelsen klassificerar som miljöfarligt. Godkänt av Svenska Naturskyddsföreningen som Bra Miljöval av emulgeringsmedel.
2) Cocoamid DEA
• Får innehålla max 5 % sekundära aminer (dialkanolamin) och i den färdiga produkten max 0,5 %.

• Får innehålla max 50 ug (mikrogram) nitrosaminer per kilo.
• Ska inte användas i blandningar där nitrosaminer bildas.
• Ska förvaras i nitritfria förpackningar.

Litteratur: Se t ex Antczak och Antczak (2001), Johansson (1994), Johansson (1995), Johansson (1996), Lodén (2002), Lodén (2008), Nyström (1996), Reynolds (1996), Svenska Naturskyddsföreningen (1995), Svenska Naturskyddsföreningen (2000), Winter (1994).
Nätpublikationer: SNF Bra Miljöval: Surfactants, Softeners/emulsifiers (2005 07 20). European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2009 11 05).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/cocoamid.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2009 11 6
Cookieinfo
Made with a Mac