Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Tensider

Cetrimoniumklorid


Synonymer
Cetrimoniumklorid, hexadekyltrimetylammoniumklorid , hexadecyltrimetylammoniumklorid. Handelsnamn som Balsum
CAS-nummer 112-02-7
Cetrimonium Chloride 
Engelska namn
Cetrimonium chloride, hexadecyltrimethylammoniumchloride, 1-hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride

Tradition
Balsum är ett svenskt handelsnamn på det aktiva ämnet cetrimoniumklorid som ingår i så gott som alla hårbalsamer, inklusive s.k. naturliga.
Framställning
Den vanligaste av de katjonaktivaa tensiderna, hörande till gruppen kvartära ammoniumföreningar. Det börjar med kokosfett eller talg som genomgår många kemiska reningsbad och förvandlingsnummer.
Beskrivning Kvartära ammoniumföreningar är fasta ämnen som vanligen säljs i form av lösningar.
Löslighet pH och inkompatibiliteter
• Katjoniska tensider blir positivt laddade i sur miljö (lågt pH), positiva, negativa eller neutrala i alkalisk (högt pH). Kvartära ammoniumföreningar klarar pH-förändringar bra.
Varianter Katjonaktiva tensider.
Hållbarhet Har bakteriedödande effekt och används som konserveringsmedel.
Inköp We don't sell, we tell!
Inget man hittar i svenska butiker.

Antistatmedel
Fäster på negativt laddade ytor som hud och hår och neutraliserar dem, d.v.s. motverkar statisk elektricitet, och används därför mycket i balsam.
Hårbalsam: upp till 3 % förekommer i recept

Emulgeringsmedel
Används som konsistensgivare och ytspänningsnedsättande ämne i flytande rengöringsprodukter.
Flytande tvål, schampo: 0,1-5 % förekommer i recept
Konserveringsmedel
Bakteriedödande; tillåtet som konserveringsmedel.
• Konserveringsmedel: runt 0,1 %

Hudreaktioner är ovanliga men data är knapphändiga.

Giftighet
Kvartära ammoniumföreningar har dåligt rykte som giftiga. Flera har kraftig immunosuppressiv effekt, d.v.s. försvagar immunförsvaret, andra orsakar fosterskador.
Miljö

Bra Miljöval (Svenska Naturskyddsföreningen) bedömde 1995 cetrimoniumklorid som mycket giftigt för miljön.
Läkemedelsverket har gjort två studier angående miljöaspekter på kosmetika där cetrimoniumklorid ingått. 1993 kategoriserades "de flesta ingredienserna i kosmetiska och hygieniska produkter" som lättnedbrytbara eller behandlingsbara i reningsverk. Till undantagen hörde de kvartära ammoniumföreningarna (t. ex. cetrimoniumklorid), p.g.a. "hög toxicitet och persistens".
2004 blev verkets miljöriskbedömning att cetrimoniumklorid är mycket giftigt för vattenlevande organismer, eventuellt bioackumulerande, inte kan uteslutas ha negativa miljöeffekter och ska märkas med miljöfarlighetssymbol. Dock är det som alla cetrimoniumsalter lättnedbrytbart och försvinner därmed snabbt ut vattenmiljön. Det upplagras troligen inte heller i sediment.

Lagstiftning • Max tillåtna halt: 0,1 %.

Litteratur: Se t ex Lodén (2002), Lodén (2008), Nyström (1996), Steinman och Epstein (1995), Svenska Naturskyddsföreningen (1995), Winter (1994).
Nätpublikationer: Kemikalieinspektionen: Kvartära ammoniumföreningar (2007 11 01). European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2008 06 19). Läkemedelsverket (2004): Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter; rapport (2010 09 01).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/balsum.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2010 09 2
Cookieinfo
Made with a Mac