Shenet Forum  Växter Råvaror Recept Referens Sök Kontakt Hem

Gå tillbaka   Shenet Forum > Lagforum
Registrering FAQ Medlemslista Kalender Sök i alla forum Dagens inlägg Markera forum som lästa

Besvara
 
Ämnesverktyg Visningssätt
  #1  
Gammal 2008-10-11
victorsfru
 
Inlägg: n/a
deklaration

Hej igen
Att deklarera för detta året blir ju inte förrän nästa år , men så vitt jag nu kunnat utläsa från skatteverkets sida, så har man rätt till en inkoms av 17.047:-
Detta i sin tur innebär ju att man tydligen ska räkna in annan inkomst i detta, räntor, pensioner, inkomst av tjänst (hur liten den än är)
HUR KAN MAN HA DENNA SIFFRA SÅ LÅG ???
Deklaration - Företag

http://www.skatteverket.se/images/18...4809/fraga.gif
Jag driver en enskild näringsverksamhet. Ska jag deklarera för min verksamhet för taxeringsåret 2008?
http://www.skatteverket.se/images/18...24899/svar.gif
Om du har varit bosatt i Sverige under hela 2007 och haft inkomst av aktiv näringsverksamhet och av tjänst på sammanlagt 17 047 kronor eller mer ska du lämna inkomstdeklaration.
Reply With Quote
  #2  
Gammal 2008-10-11
victorsfru
 
Inlägg: n/a
SORRY, MAILET GICK IVÄG OAVSIKTLIGT.
Men detta att man måste deklarera för dessa 17.047, ska väl inte också behöva innebära att man börjar skatta då ???
måste ta reda på existensminimum....... studenter får ju tjäna visst per år innan man skattebelastar do ?? eller är det gammal information ??
(är inte helt uppdaterad då jag varit från Sverige ett antal år)
Plocka bär och svamp kan man göra skattefritt upp till 12.000, (har jag just läst)
men tar man in den summan på egen tillverkning och försäljning så ska man väl betala sina egna sociala avgifter SAMT skatt på beloppet. Detta rimmar inte...
Vá trött man blir... :-)
Nån som vet eller har synpunkter ??
Reply With Quote
  #3  
Gammal 2008-10-11
Korpglugg Korpglugg är offline
Medlem
 
Medlemsdatum: 2008-04-25
Inlägg: 106
Väldigt krångliga saker.

Om man har en verksamhet som kräver momsregistrering, F-skattesedel o.s.v. så tror jag att det finns någon nedre gräns där man enbart betalar skatt och inte behöver registrera.
Även om man har ett annat jobb vid sidan av.
Det fick jag höra när jag frågade om hur jag skulle kunna uppskatta en regelbunden inkomst av sporadiskt hobbyarbete.

Kontakta skatteverket och fråga, men var noga med att be om papper på vad de säger (broschyrer o.s.v.) eftersom folk i receptioner har lätt att säga saker som inte stämmer.

Angående det du skrev med bären, är det ett uppskattat värde av 12 000 kr, eller vad man faktiskt säljer för? Och gäller det skattefria om man har ett heltidsjobb också?
Oftast står inte all nödvändig information på ett sätt som gör att man utan stor tvekan vet vad som är rätt.
Reply With Quote
  #4  
Gammal 2008-10-11
victorsfru
 
Inlägg: n/a
Visst har du rätt, det gäller att fråga och helst via mail så man kan dokumentera de svar man får - INTE FÖR ATT JAG TROR ATT DET HJÄLPER, för skulle man göra fel trots att man gör som info säger så tror jag säkert att man i allafall blir den som blir "dömd"
Inte ska vi tro att en "statstjänare" behöver ta ansvar för given information. har jag då aldrig varit med om.
Angående 12.000 så stod det bara så, men det är klart att det leder till följdfrågor.
Men visst var det väl så - tidigare i allafall - att man som studerande (till exempel) kunde tjäna ett visst belopp innan man behövde betala skatt ??
MEN när man läser skattetabeller för inkomst av upp till 1.500sek per månad så ska man betala 108 sek i skatt, så vart går då gränsen för "skattebefrielse" ??
Mycket att undra över.

Själv skickade jag in en AB-registrering, betalade 2.000sek, men fick den tillbaka med krav på ytterligare ifyllande. NU har mina förhållanden ändrats (innan jag skickat in de ytterligar uppgifterna som dom ville ha) och jag skulle gärna ta tillbaka dom 2000sek och registerara en enskild firma i stället (bara kravet på revisor i AB gör ju att man tappar stor del av ev. vinsten där)
Men det är väl inte till att tänka på att man kan få det ??
Kan man sälja registreringshandlingen tro ?? 2000 är ju 2000, kan ju inge förneka :-)
Reply With Quote
  #5  
Gammal 2008-11-13
JohanK JohanK är offline
Medlem
 
Medlemsdatum: 2008-11-11
Inlägg: 1
Detta gäller då du bedriver en hobbyverksamhet

Får du överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport eller kulturell verksamhet.
Vad menas då med hobby? Två saker är utmärkande:
  • Hobby är något du själv utövar på din fritid.
  • Hobbyn är inte din huvudsakliga försörjning.
Du deklarerar överskott av hobbyverksamhet i din inkomstdeklaration

Inkomstslag

En verksamhet ska beskattas i något av inkomst*slagen kapital, näringsverksamhet eller tjänst. Det är viktigt att beskattning sker i rätt inkomst*slag, eftersom detta har betydelse bl.a. för behandlingen av underskott och påförande av sociala avgifter. När man bedömer vilket inkomstslag verksamheten hör till tittar man främst på tre kriterier: Självständigheten, varaktigheten och vinstsyftet.

Näringsverksamhet

Om alla tre kriterierna är uppfyllda, d.v.s. verk*samheten drivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Kapital

Enstaka försäljningar av t.ex. en köpt tavla, en fotografisamling, en frimärkssamling eller liknande ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Tjänst

Om verksamheten inte ska beskattas i något av inkomstslagen näringsverksamhet eller kapital hör den till tjänst.

Undantag:

Inkomst av försäljning av bär, svampar och kottar som den skattskyldige själv plockat under ett inkomstår är skattefri om den inte överstiger 5 000 kronor. Detta gäller bara om inkomsten inte på annan grund kan hänföras till närings*verksamhet eller tjänst.

Inom inkomstslaget tjänst skiljer man på hobby*verksamhet och annan inkomst av tjänst.
  • Om verksamheten är knuten till en anställning så behandlas den på samma sätt som andra tjänsteinkomster. I sådana fall är det arbetsgivaren som betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminärskatt.
  • En verksamhet som är självständig och varaktig men som saknar vinstsyfte betraktas som hobbyverksamhet. Beskattning sker för sig inom inkomstslaget tjänst och man betalar själv sina sociala avgifter.
Särskild beräkning inom inkomstlaget tjänst

Hobbyverksamhet skiljs från annan inkomst av tjänst genom att:
  • Nettot av verksamheten beräknas för sig.
  • Om det blir underskott behandlas det på särskilt sätt.
  • Om det blir överskott ska man betala egenavgifter.
Anteckningsskyldighet

Man är skyldig att spara anteckningar, räk*ningar, kvitton m.m. på ett sådant sätt att kontroll av deklarationen är möjlig. Handlingarna bör bevaras under minst sju år efter inkomst*året.

Inkomstberäkning

Resultatet av varje hobbyverksamhet beräknas för sig. Utgifter för en hobbyverksamhet får inte dras av från andra tjänsteinkomster eller annan hobbyverksamhet.

I princip är alla inkomster skattepliktiga och alla utgifter för hobbyn avdragsgilla. Avdrag för kostnader får dock inte göras med högre belopp än som motsvarar inkomstårets intäkt av verk*samheten. När det gäller större investeringar är utgiften inte avdragsgill på en gång. I stället får man ett s.k. förslitningsavdrag (se nedan).

Kontantprincipen gäller i inkomstslaget tjänst. Detta innebär att det är kalenderårets kontanta inkomster och utgifter som ska deklareras.

Underskott

Om det blir underskott ett år får detta inte dras av mot någon annan inkomst. Underskottet får i stället sparas upp till fem år efter inkomståret och dras av från eventuellt kommande överskott av samma verksamhet. Vid deklarationen 2004, d.v.s. 2003 års inkomster, kan man alltså göra avdrag för underskott som uppkommit tidigast inkomståret 1998.

Exempel:

Om man gör avdrag för tidigare års underskott, ska både inkomster och utgifter redovisas för underskottsåret och de följande åren fram till överskottsåret om verksamheten inte har dekla*rerats under dessa år.

Förslitningsavdrag

Hela kostnaden för inköp av dyrbarare utrust*ning med längre användningstid får inte dras av på en gång. Man får istället avdrag för förslit*ning. Som dyrbarare utrustning räknas vanligt*vis utrustning som har ett inköpspris som överstiger 5 000 kr och som beräknas hålla i minst tre år.

Avdrag för förslitning innebär att utgiften fördelas på det antal år utrustningen beräknas hålla. Vanligen fördelas utgiften på fem till tio år, vilket innebär att man får göra avdrag med 10 - 20 procent per år av anskaffningskostnaden.

Man kan få avdrag för förslitning på bikupor, vävstol, svarv m.m. Avdrag för förslitning av byggnader eller dyl snabblån får däremot inte göras. Reparations- och underhållsutgifter på byggnad får dock dras av om utgifterna direkt hör till hobbyverksamheten.Exempel

A har deklarerat sin hobbyverksamhet på

följande sätt för inkomståren 1997- 2003.

1997 underskott 20.000 kr

1998 underskott 15.000 kr

1999 underskott 10.000 kr

2000 underskott 5.000 kr

2001 överskott 10.000 kr

2002 underskott 10.000 kr

2003 underskott 5.000 kr

A kan inte göra avdrag för underskott förrän 2001 då verksamheten första gången ger ett överskott. A kan då göra avdrag med 10 000 kr av det underskott som uppstod 1997. Eftersom underskott uppstår igen 2002 kan resterande del (10 000 kr) av underskottet från 1997 inte utnyttjas och inte heller sparas längre, utan faller bort. Underskott uppstår igen 2003 varför inte heller underskottet från 1998 kan utnyttjas. Underskottet från 1999 kan dock utnyttjas vid ett eventuellt överskott år 2004.

Om man gör avdrag för tidigare års underskott, ska både inkomster och utgifter redovisas för underskottsåret och de följande åren fram till överskottsåret om verksamheten inte har dekla*rerats under dessa år.

Förslitningsavdrag

Hela kostnaden för inköp av dyrbarare utrust*ning med längre användningstid får inte dras av på en gång. Man får istället avdrag för förslit*ning. Som dyrbarare utrustning räknas vanligt*vis utrustning som har ett inköpspris som överstiger 5 000 kr och som beräknas hålla i minst tre år.

Avdrag för förslitning innebär att utgiften fördelas på det antal år utrustningen beräknas hålla. Vanligen fördelas utgiften på fem till tio år, vilket innebär att man får göra avdrag med 10 - 20 procent per år av anskaffningskostnaden.

Man kan få avdrag för förslitning på bikupor, vävstol, svarv m.m. Avdrag för förslitning av byggnader får däremot inte göras. Reparations- och underhållsutgifter på byggnad får dock dras av om utgifterna direkt hör till hobbyverksamheten.

Försäljning av tillgångar

Försäljning av alster från hobbyverksamheten räknas som en normal del i den löpande verksam*heten. Detta gäller t.ex. försäljning av hemslöjd, valpar vid hunduppfödning, honung vid biodling o.s.v.

Försäljning av tillgångar (inventarier) som an*vänts i hobbyverksamheten beskattas däremot enligt reglerna för kapitalvinst i inkomstslaget kapital.

Egenavgifter

Egenavgifter (alternativt särskild löneskatt) beräknas på överskott av hobbyverksamhet. Egenavgifterna är avdragsgilla vid beräkningen av årets överskott. Eftersom den exakta storleken av egenavgifterna inte är känd vid deklarationstidpunkten så medges ett schablon*avdrag med viss procent av överskottet, 25 procent för egenavgifter och 20 procent om det avser särskild löneskatt. Av slutskattebeskedet framgår hur stora egenavgifterna blev. I kom*mande års deklaration görs en avstämning av det medgivna schablonavdraget och slutligt påförda egenavgifter.

Exempel:

2003 års deklaration:

Deklarerat överskott av hobby 20.000 kr

Schablonavdrag,
25 procent av 20 000 kr -5.000 kr

Deklarerad nettoinkomst 2003 15.000 kr

2004 års deklaration:
Deklarerat överskott av hobby 20.000 kr

Schablonavdrag 2003 (se ovan) +5.000 kr

Påförda egenavgifter enligt
slutskattebekedet 2003 -4.687 kr

Summa 30.313 kr

Schablonavdrag 2004,
25 procent av 30 313 kr -7.587 kr

Deklarerad inkomst 2004 22.735 kr

22 735 kronor tas upp som inkomst av tjänst i självdeklarationen.

Moms

Mervärdesskatt (moms) ska i allmänhet inte redovisas för inkomster som hör till hobby*verksamhet. Det kan dock i undantagsfall före*komma att skattepliktig vara eller tjänst omsätts i hobbyverksamheten i former som kan jämföras med näringsverksamhet. När omsättningen av sådan näringsliknande hobbyverksamhet över*stiger 30 000 kronor per år är man skyldig att betala moms.
Angående aktiebolag så hoppas jag du är medveten om att du behöver ha 100000 i kapital eller apportegendom när du startar.
Reply With Quote
  #6  
Gammal 2008-11-13
victorsfru
 
Inlägg: n/a
Göta Petter vilket svar... DETTA kallar jag svar !! :-)
Jag är MYCKET tacksam, tack så hjärtinnerligt.

Jag började med att registrera ett AB, men blev mer eller mindre blåst på den agentur jag planerat för, så därför har jag nu också blivit blåst på dom 2000 det kostade att skicka in en AB anmälan. Har nu istället registrerat en enskild firma. Struntar i AB, då det nu inte längre fkommer att finnas inkomster som motiverar en dyr revisor.

Tycker bara det är sniket att man ska behöva betala in pensionspengar när man redan har sitt" på det torra"

Tack än en gång. Jag ska gå tillbaka till detta inlägg när jag ska deklarera på våren 2010 för nov+dec 2008 och 2009.
Reply With Quote
Besvara


Ämnesverktyg
Visningssätt

Regler för inlägg
Du kan inte starta nya ämnen
Du kan inte svara
Du kan inte bifoga filer
Du kan inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG] -kod är Av
HTML-kod är Av
Snabbval till forum


Tiden anges som GMT +2. Klockan är nu 23:45.


Powered by: vBulletin Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd & Shenet