Visa enstaka inlägg
  #5  
Gammal 2005-12-13
Milou's Avatar
Milou Milou är offline
Medlem
 
Medlemsdatum: 2002-12-09
Inlägg: 172
Hittade det här på Läkemedelsverkets webbplats:


Biverkningsinformation

Roaccutan och psykiska biverkningar

1998-07-08

Sammanfattning
Psykiska biverkningar i samband med Roaccutanbehandling har rapporterats. Med tanke på de allvarliga konsekvenser sådana biverkningar kan medföra är det viktigt att läkarna är uppmärksamma på symtom på psykisk störning hos dessa patienter, så att adekvata åtgärder vid behov kan vidtas. Läkemedelsverket vill också uppmana läkarkåren att rapportera misstänkta fall.

Bakgrund
Roaccutan är ett effektivt läkemedel som används vid mycket svår akne. Medlet är inte godkänt för allmän förskrivning i Sverige utan får endast skrivas ut på licens av hudspecialister. Det verksamma ämnet i Roaccutan är en vitamin A-syra. Effekten på akne uppnås genom en kraftigt minskad produktion i hudens talgkörtlar.

Nyligen har den amerikanska läkemedelsmyndigheten med anledning av inkomna biverkningsrapporter gått ut med information om att depression kan förekomma vid behandling med Roaccutan. Denna biverkan fanns redan tidigare nämnd i den amerikanska produktresumén för Roaccutan.

Rapporterade fall i andra länder
Sedan Roaccutan introducerades internationellt 1982 har flera hundra misstänkta fall av depression och några tiotal misstänkta fall av självmord rapporterats. Sambandet med behandlingen skulle i många fall kunna förklaras av ett flertal andra faktorer; t ex utvecklade vissa patienter symtom först efter avslutad behandling. Eventuellt kan ökade förväntningar på livet efter en effektiv behandling vara en möjlig förklaring till utveckling av depression. En del patienter hade redan haft depression tidigare i livet. Dock finns fall rapporterade där depressionen minskat när behandlingen utsatts och återkommit när behandlingen återinsatts.

Få rapporter i Sverige
I Läkemedelsverkets biverkningsregister finns totalt tolv rapporter gällande psykiska biverkningar i samband med behandling med Roaccutan. Sambandet bedömdes vara möjligt i nio fall. Inga dödsfall har rapporterats.

För att närmare utreda om det finns en ökad risk för psykiska biverkningar bland patienter behandlade med Roaccutan i Sverige planerar Läkemedelsverket en uppföljning av cirka 5 800 patienter.

Mvh
Milou
Reply With Quote